Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
02 Лютого 2023 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами за рахунок місцевих бюджетів

26 Серпня 2020 р.

 Проєкт

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами за рахунок місцевих бюджетів


Відповідно до статей 6 та 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від
03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами»,  з метою покращення соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити Порядок забезпечення осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами за рахунок місцевих бюджетів, що додається.

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації щороку в районному бюджеті передбачати в установленому законодавством порядку і в межах наявних фінансових ресурсів видатки на реалізацію заходів Програми покращення ефективності надання соціальної підтримки малозабезпеченим та соціально вразливим верствам населення на 2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням 32 сесії Могилів-Подільської районної ради VII скликання від 13 грудня 2018 року № 550 (зі змінами), а також залучати інші незаборонені законодавством джерела фінансування.
3. Головному спеціалісту – юрисконсульту апарату районної державної адміністрації (Олені Крижанівській) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Центрально – Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

4. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Центрально – Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції
(м. Хмельницький) з моменту його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Юрія ЯЦУКА.

 

Голова районної
державної адміністрації                                         Михайло ГОЦУЛЯК

 


Проект розпорядження погоджено:


Заступник голови районної державної адміністрації                  Юрій Яцук

Керівник апарату районної державної адміністрації                  Майя Косенко

Начальник загального відділу та роботи із зверненнями
громадян апарату районної державної адміністрації                 Ольга Колеснік

Головний спеціаліст – юрисконсульт апарату районної
державної адміністрації                                                          Олена Крижанівська

Голова Могилів-Подільської районної організації
ветеранів України                                                                   Петро Кубаль


Проект розпорядження вніс:
Начальник управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації                                           Сніжана Гаврилюк

Відповідальний за антикорупційні дії                                      Лариса Кужелівська

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації
«Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами
за рахунок місцевих бюджетів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.
Кризові явища в соціально-економічному житті України призвели до недостатнього фінансування галузі охорони здоров’я країни та Могилів-Подільського району зокрема. У цій ситуації найбільше страждають малозахищені верстви населення, особи з інвалідністю, яким необхідно пожиттєво, в амбулаторних та побутових умовах, щоденно використовувати вироби медичного призначення та спеціальні засоби для догляду. Тому необхідно забезпечити створення умов для посилення соціального захисту цієї категорії громадян.
2. Мета і завдання прийняття розпорядження.
Метою прийняття розпорядження є реалізація державної політики, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», шляхом цільового спрямування бюджетних коштів для гарантованого забезпечення осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю Порядок забезпечення осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами.
3. Правові аспекти
Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 3.12.2009 р. № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами».
4. Фінансово-економічне обґрунтування.
Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів.
5. Позиція заінтересованих органів
Фінансове управління Могилів-Подільської райдержадміністрації - без зауважень.
6. Регіональний аспект
Прийняття проекту розпорядження не впливає на регіональний розвиток.
7. Громадське обговорення
Потребує проведення громадського обговорення. Проект розпорядження розміщено на сайті Могилів-Подільської районної державної адміністрації в розділі «Оголошення – Нормативно-правова база – Проекти».
8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття розпорядження.
Прийняття розпорядження сприятиме створенню належних умов для реалізації вимог законодавства, яке регламентує соціальний захист осіб з інвалідністю,  сприятиме належному та своєчасному забезпеченню осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, та інших громадян, які цього потребують, виробами медичного призначення та спеціальними  засобами для догляду.

Начальник управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації                                                               Сніжана Гаврилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
голови районної державної
адміністрації
_________________ №________

ПОРЯДОК
забезпечення осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами за рахунок місцевих бюджетів

1.    Порядок забезпечення осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами за рахунок місцевих бюджетів визначає умови та механізм забезпечення технічними та іншими засобами
(далі – засоби) осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю.

2.    Головним розпорядником коштів для відшкодування вартості засобів є управління соціального захисту населення Могилів-Подільської районної державної адміністрації (далі – Управління) відповідно до Програми покращення ефективності надання соціальної підтримки малозабезпеченим та соціально вразливим верствам населення на 2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням 32 сесії Могилів-Подільської районної ради VII скликання від 13 грудня 2018 року № 550 (зі змінами) (далі – Програма).

3.    До засобів, які отримують безпосередньо особи з інвалідністю, діти з інвалідністю або їх законні представники для використання в амбулаторних та побутових умовах, належать сечоприймачі чоловічі та жіночі, високопоглинальні прокладки для жінок, які страждають нетриманням сечі, калоприймачі, підгузки та слухові апарати.

4.    Забезпечення засобами здійснюється на підставі медичного висновку за рахунок та в межах коштів місцевих бюджетів (районного, селищного, сільських, об’єднаних територіальних громад), передбачених на зазначену мету.

5.    Потребу у забезпеченні засобами визначають:
    для осіб з інвалідністю – медико-соціальні експертні комісії (далі – МСЕК) з оформленням індивідуальної програми реабілітації;
    для дітей з інвалідністю – лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі – ЛКК) з підготовкою відповідного висновку.

6.    Облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають право на безоплатне забезпечення засобами, веде Управління за зареєстрованим місцем проживання.

7.    Управління має право взяти на облік особу не за місцем реєстрації її проживання, або особу з інвалідністю ІІІ групи та особу без інвалідності – за умови підтвердження потреби в засобах довідкою ЛКК.

8.    Послуги із забезпечення засобами надає аптечний заклад, з яким укладено відповідний договір.

9.    Для отримання засобів особи з інвалідністю І, ІІ груп та законні представники дітей з інвалідністю звертаються до Управління за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання із заявою про взяття на облік.
До заяви додаються:
копія документа, що посвідчує особу громадянина України;
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
копія висновку МСЕК про встановлення інвалідності;
копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю;
копія висновку ЛКК (для дітей з інвалідністю та осіб без інвалідності).

10.    Зазначені у пункті 9 документи подаються особисто або через представника. У разі подачі документів через представника надається документ, що підтверджує його повноваження, відповідно до глави 17 Цивільного кодексу України.

11.    Заява реєструється відповідальною особою Управління у Журналі реєстрації заяв осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю про взяття їх на облік для отримання технічних та інших засобів (далі – Журнал реєстрації).

12.    Днем звернення щодо забезпечення засобами вважається дата подання заяви про взяття на облік разом з документами, зазначеними у цьому Порядку, про що робиться запис у Журналі реєстрації.

13.    Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю знімаються з обліку у разі:
анулювання відповідних медичних показань для забезпечення засобами;
виїзду на постійне місце проживання за межі Могилів-Подільського району;
настання смерті.

14.    Управління приймає рішення щодо забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю засобами з розрахунку:
сечоприймачі чоловічі та жіночі – не більше двох одиниць на добу;
4
високопоглинальні прокладки для жінок, які страждають нетриманням сечі – не більше трьох одиниць на добу;
калоприймачі – не більше однієї одиниці на добу;
підгузки – не більше трьох одиниць на добу;
слухові апарати – не більше однієї одиниці.

15.    Управління щомісячно до 1 числа надає аптечному закладу списки осіб, які мають право на забезпечення зазначеними засобами. Протягом місяця, у разі взяття на облік нових або зняття з обліку включених раніше осіб, Управлінням до списку вносяться відповідні зміни, які в триденний термін подаються до аптечного закладу.

16.    Особи, включені до зазначеного списку, протягом місяця безоплатно отримують засоби у визначеному Управлінням аптечному закладі.

17.    На підставі поданої аптечним закладом інформації щодо відпущених засобів та видаткових накладних Управління подає фінансовому управлінню районної державної адміністрації заявку на фінансування даних виробів.

18.    Фінансове управління районної державної адміністрації здійснює перерахування коштів на рахунок Управління в межах сум, передбачених на відповідний рік на реалізацію заходів Програми.

19.    Управління протягом п’яти робочих днів після отримання фінансування, на підставі належно оформлених документів, здійснює розрахунки з аптечним закладом щодо відшкодування вартості засобів, які видані особам безкоштовно.

Начальник управління
соціального захисту населення
районної державної адміністрації                                Сніжана ГАВРИЛЮК

 


Державні інформаційні ресурси