Могилів-Подільська районна державна адміністрація
офіційний сайт
04 Жовтня 2023 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Повторне оприлюднення проекту розпорядження "Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Могилів

08 Листопада 2019 р.

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                                                                                                             Проект

 

від “ __   ”  ___________2019 р.                                                                            №_____

 

Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Могилів-Подільського району (внутрішньорайонні маршрути)

 

 

Керуючись статтею 6, пунктом 2 статті 20, пунктом 1 частини першої статті 39 та часиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  статтями 7, 43-46 Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами), Правилами надання послуг пасажирського автобусного транспорту, затвердженим постановою  Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (із змінами), наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 травня 2007 року за № 499/13766 ( із змінами), та з метою забезпечення прозорості проведення конкурсів з визначення перевізників, створення рівних умов для роботи всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту, обмеження монополізму та розвитку конкуренції, зобов’язую:

 

1. Затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Могилів-Подільського району (внутрішньорайонні маршрути), що додаються.

 

2. Головному спеціалісту-юрисконсульту апарату районної державної адміністрації (Чахоян В.О.) подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.

 

3. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але  не раніше дня його офіційного оприлюднення.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови районної

державної адміністрації                                                                           С. ГРИГОРЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження першого заступника голови

районної державної адміністрації

«____» _______ 2019 року № ____

 

 

Умови

конкурсу з перевезення пасажирів  на автобусних маршрутах, що не виходять за межі  території Могилів-Подільського району (внутрішньорайонні маршрути)

 

1.  Умови конкурсу з перевезення пасажирів  на автобусних маршрутах, що не виходять за межі  території Могилів-Подільського району (внутрішньорайонні маршрути) (далі - Умови), розроблено відповідно до статей 7, 43-46 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами), Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами) (далі - Порядок), наказу Міністерства транс­порту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за №499/13766 (із змінами), і визначають умови проведення конкурсів з перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.

 

2. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

 

3. Організатором перевезень пасажирів  на автобусних маршрутах, що не виходять за межі  території Могилів-Подільського району (внутрішньорайонні маршрути) (далі – Конкурс), є Могилів-Подільська районна державна адміністрація Вінницької області (далі – Організатор).

 

4. Ці Умови поширюються на Організатора, членів конкурсного комітету з проведення конкурсів з перевезення пасажирів, що не виходять за межі  території Могилів-Подільського району (внутрішньорайонні маршрути) та  перевізників-претендентів. Виконання цих Умов є обов’язковим.

 

5. Об'єктом конкурсу є внутрішньорайонний маршрут (кілька маршрутів) загального користування, який входить до визначеного Організатором  переліку об’єктів Конкурсу, згідно з додатком.

 

6. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення Конкурсу приймає Організатор.  Для підготовки та проведення Конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет з проведення конкурсів  на перевезення пасажирів  на автобусних маршрутах, що не виходять за межі  території Могилів-Подільського району (внутрішньорайонні маршрути) (далі – Конкурсний комітет). Персональний склад Конкурсного комітету затверджується розпорядженням голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації.

7. Оголошення про проведення Конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку Конкурсу оприлюднюється через друковані засоби масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті Могилів-Подільської районної державної адміністрації.

8. На конкурс виносяться маршрути із затвердженими паспортами автобусних маршрутів.

9. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування має відповідати таким критеріям:

 

1) забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних маршрутах, згідно з Порядком  визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року №285 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 травня 2007 року за № 499/13766 ( із змінами) (далі – Порядок визначення класу комфортності), а саме категорії автобусів – М2 та М3, класу автобусів – А, В, І, ІІ, ІІІ;

2) рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен  за пасажиромісткістю, класом, технічними та  екологічними показниками відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;

3) на кожному об’єкті Конкурсу перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю  та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків – з 1 січня 2020 року.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування особами з інвалідністю  з вадами зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату, а також передбачити можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний перелік вимог встановлюється згідно з Порядком визначення класу комфортності.

 

  1. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.
  2.   Перевізник зобов’язаний здійснювати пільгові перевезення пасажирів відповідно до законодавства України.
  3. Перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних автобусів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.
  4. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають цим умовам, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов’язань щодо оновлення парку автобусів,які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.

У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, вони мають право подавати  до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять       характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а  також  інвестиційний  проект-зобов'язання  щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті у термін до п'яти років.

 

  1.  Крім обов’язкових Організатор може затвердити додаткові умови Конкурсу (наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті,тощо).
  2. Організатор укладає з переможцем Конкурсу договір про перевезення пасажирів на термін до 5 років. У разі відсутності у переможця Конкурсу автотранспортних засобів, що відповідають цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, Організатор укладає з ним договір терміном на 1 рік.
  3. До участі в Конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (із змінами).

17. Плата за участь у Конкурсі  перевізниками-претендентами не вноситься.

 

ТАБЛИЦЯ МАРШРУТІВ ПО МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНУ

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту розпорядження голови Могилів-Подільської  районної державної адміністрації


Державні інформаційні ресурси