Могилів-Подільська районна державна адміністрація
офіційний сайт
09 Грудня 2023 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

06 Липня 2021 р.

Наказ від 05 липня 2021 р.    № 169-к "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника апарату

 Могилів-Подільської районної

державної адміністрації

                          від 05липня2021 р. №169-к

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу правового забезпечення апарату Могилів-Подільської районної державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу правового забезпечення апарату районної державної адміністрації:

розробляє та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;

перевіряє їх на відповідність чинному законодавству України та міжнародним договорам;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами районної державної адміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації;

інформує голову районної державної адміністрації про вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням; представляє інтереси районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності в районній державній адміністрації, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300,00грн., оплата праці здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017р.№15 «Питання оплати праці працівників державних органів (зі змінами)

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі з призначення на вакантну посаду, подає через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС(career.gov.ua) таку інформацію:

1)заяву про участь у конкурсі за встановленою формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів Українивід 12 лютого 2020 р. № 98), далі- Порядок;

2)резюме за встановленою формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

   - прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

   - реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

    - підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

     - підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

      -відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовується заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних навичок, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

Інформація для участі у конкурсі подається до17 год. 00 хв. 12липня2021 року

 

Додаткові (необов’язкові документи)

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність)

копія трудової книжки (у разі наявності);

копія військово-облікового документу (для військовозобов’язаних);

копія реєстраційного номера фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер).

 

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

13липня 2021 року о 10 год.

 

м. Могилів-Подільський, вул. площа Шевченка, 1, кабінет № 15, Могилів-Подільська районна державна адміністрація (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

м. Могилів-Подільський, вул. площа Шевченка, 1, кабінет № 15, Могилів-Подільська районна державна адміністрація (проведення  співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Лісецька Лідія Миколаївна

Контактний телефон (04337) 6-22-70,

Адреса електронної пошти: mogpodkadru@vin.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

Вища, ступінь не нижче бакалавра, молодшого бакалавра(галузь знань «Правознавство»)

 

2.

Досвід роботи

Не потребує

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність координації з іншими

  • здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
  •  уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
  • здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль

 

2.

Аналітичні здібності

  •  здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
  • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
  • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

 

3.

Відповідальність

  • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
  • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
  • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституції України;

Закону України “Про державну службу”;

Закону України “Про запобігання корупції”

та іншого законодавства  

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

1.  Кодексу законів про працю України;

2.   Закону України „Про доступ до публічної інформації”;

3.    Закону України „Про захист персональних даних”;

4.    Закону України „Про звернення громадян”;

5.    Цивільного кодексу України;

6.    Цивільного процесуального кодексу України;

7.    Господарського кодексу України;

8.    Господарського процесуального кодексу України;

9. Кодексу адміністративного судочинства України;

10. Кодексу України про адміністративні правопорушення;

11. Закону України „Про виконавче провадження”;

12. Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040;

 

         

 


Державні інформаційні ресурси