Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
09 Лютого 2023 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Проект розпорядження

20 Серпня 2019 р.

Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Могилів-Подільського району (внутрішньорайонні маршрути).

 

Керуючись статтею 6, пунктом 2 статті 20, пунктом 1 частини першої статті 39 та часиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  статтями 7, 43-46 Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081(із змінами). Правилами надання послуг пасажирського автобусного транспорту, затвердженим постановою  Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (із змінами):

 

 1. Затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Могилів-Подільського району (внутрішньорайонні маршрути), що додаються.

 

2. Координацію роботи Конкурсного комітету та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури районної державної адміністрації

.

3. Головному спеціалісту юрисконсульту апарату районної державної адміністрації (Чахоян В.О.) подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.

 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник голови районної

державної адміністрації                                                                           С.В.ГРИГОРЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

     Розпорядження голови

     райдержадміністрації

                                                                                     «20» серпня  2019 року № ____

 

 

 

Умови

конкурсу з перевезення пасажирів  на автобусних маршрутах, що не виходять за межі  території Могилів-Подільського району (внутрішньорайонні маршрути)

І. Загальні положення

1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів  на автобусних маршрутах, що не виходять за межі  території Могилів-Подільського району (внутрішньорайонні маршрути) (далі - Умови), розроблено відповідно до статей 7, 43-46 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами), Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами) (далі - Порядок), наказу Міністерства транс­порту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за №499/13766 (із змінами), і визначають умови перевезення пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.

 

2. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

 

3. Організатором перевезень пасажирів  на автобусних маршрутах, що не виходять за межі  території Могилів-Подільського району (внутрішньорайонні маршрути) є Могилів-Подільська районна державна адміністрація Вінницької області (далі – Організатор).

 

4. Ці Умови є обов'язковими для Організатора, конкурсного комітету та                    перевізників-претендентів.

 

5. Об'єктом конкурсу може бути маршрут (кілька маршрутів) приміського автобусного сполучення, який затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

ІІ. Вимоги до претендентів

1. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування має відповідати таким критеріям:

 

1) на приміських автобусних маршрутах загального користування мають використовуватися автобуси категорії М2 класу А та В та (або) категорії М3 класу А, В та І, II, III;

2) рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен  за пасажиромісткістю, класом, технічними та

 

 

 екологічними показниками відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

 

 1. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

 

 1. Перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для обслуговування об’єкту конкурсу та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.

 

 1. Перевізник зобов’язаний здійснювати пільгові перевезення пасажирів відповідно до законодавства.

 

 1. На конкурс виносяться маршрути із затвердженими паспортами.

Перевізник – претендент подає на розгляд комісії обґрунтовану вартість перевезення пасажира за один кілометр згідно з об’єктом, який є предметом конкурсу (маршруту).

 1. У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів,  що відповідають   умовам  конкурсу,  вони  мають  право  подавати  до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та  документи,  що містять       характеристику      наявних      автобусів,      які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а  також  інвестиційний  проект-зобов'язання  щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років.

У разі  відсутності  перевізників-претендентів,   які   мають автобуси,  що  відповідають  умовам конкурсу,  конкурс проводиться серед  претендентів,  які  пропонують  використовувати  на  даному маршруті   автобуси,  що  відповідають  вимогам  безпеки,  але  не відповідають  умовам  конкурсу   за   класом,   пасажиромісткістю, параметрами  комфортності,  з  урахуванням  поданих  інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку  автобусів,  які  будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років.

ІІІ. Документи, що подаються для участі в конкурсі

<>1.статтею 46 Закону України "Про автомобільний транспорт", за формою згідно з додатками 1-4 Порядку.
 
 1. Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.

 

 1. Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

 

Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

 

 

 1. У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

 

 1. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

 

 1. Організатор публікує в друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс (крім друкованих оголошення може бути розміщено також в інших засобах масової інформації), яке повинне містити таку інформацію:

 

 1. найменування організатора;

 

 1. порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу: номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності виконання перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо);

 

 1. умови конкурсу;

 

 1. порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

 

 1. кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

 

 1. найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

 

 1. місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

 

 1. місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

 

9) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

ІV. Проведення конкурсу та визначення переможця

1. Всі особи, які представляють інтереси перевізника-претендента на конкурсі (окрім керівника) повинні мати з собою довіреність, надану перевізником-претендентом.

2. Переможцем конкурсу визнається претендент, який за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

3. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, в тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

 

4. Рішення про результати конкурсу оформляється протоколом, який підписується головуючим, секретарем та присутніми членами конкурсного комітету і подається організатору перевезень протягом п’яти робочих днів.

Організатор перевезень протягом десяти робочих днів від дати надходження протоколу конкурсного комітету опрацьовує матеріали проведеного конкурсу з перевезення

 

пасажирів та у разі відсутності зауважень до порядку проведення конкурсу приймає рішення окремо за кожним об’єктом щодо переможця чи переможців конкурсу, а також того, хто зайняв друге місце у разі проведення конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньообласних, внутрішньорайонних та міських автобусних маршрутах.

 

5. Рішення про результати конкурсу та визначення переможців та протокол засідання конкурсного комітету організатор перевезень опубліковує на своєму офіційному веб-сайті.

 

 1. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (із змінами).
 2. 7. Договір з  переможцем конкурсу (або дозвіл) організатор укладає  (або  надає) на термін від трьох до п'яти років.

У разі відсутності в  переможця конкурсу  автобусів,  що  відповідають  Умовам, організатор укладає з ним  договір (або надає дозвіл) на один рік.

V. Додаткові умови

1. Для забезпечення належної якості та безпеки  перевезень пасажирів на автобусних маршрутах встановлюються додаткові умови щодо:

1) наявності у перевізника GPS системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті та договору про надання доступу до телеметричних даних приладів, встановлених на транспортних засобах перевізника та відображення цих даних на сервері Оперативного диспетчерського центру (ОДЦ) Департаменту житлово-комунальногогосподарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації;

2) надання перевізником-претендентом по кожному об’єкту конкурсу, в паперовому та електронному вигляді, інформації (на компакт-диску), зокрема фото автобусів, що пропонуються (державний номерний знак, загальний вигляд, салон) та фото матеріально-технічної бази.

VІ. Оскарження результатів

Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані організатором спори розв'язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження приймаються в письмовому або в електронному вигляді протягом місяця з дати його оприлюднення,  за адресою: пл.Шевченка,1, м.Могилів-Подільський, Вінницька обл., 24000 тел. 6-58-07, факс 6-21-11, E-mail:[email protected]а)

 


Державні інформаційні ресурси