Могилів-Подільська районна державна (військова) адміністрація
офіційний сайт
28 Травня 2024 р.
Герб України Прапор України Режим високої контрастності

Виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі на 2015-2016 роки

28 Листопада 2016 р.

Державна політика розвитку малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі впродовж 2015-2016 років здійснювалася відповідно до Програми розвитку малого і середнього підприємництва  у Могилів-Подільському районі на 2015-2016 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням 35 сесії Могилів-Подільської районної ради 6 скликання № 414 від 18  грудня  2014 року, заходів щодо її реалізації та була спрямована на створення умов для покращення підприємницького клімату в районі.

Впродовж дії Програми 2015-2016 років  здійснили державну реєстрацію 230 суб’єктів господарювання, з них: юридичних осіб – 24 одиниці та  фізичних осіб-підприємців – 206 осіб. (Припинили діяльність 631 СПД.)

Загальна кількість суб`єктів малого і середнього підприємництва становить 1458 одиниць в т.ч.:

  • cуб`єктів малого підприємництва юридичних 112 одиниць та фізичних 1308 осіб;
  • cуб`єктів середнього підприємництва юридичних 5 одиниць та  фізичних 33 осіб.

         Чисельність працюючих у субєктів малого і середнього підприємництва  4112 осіб в т.ч. :

  •  суб`єктів малого підприємництва юридичних 392 осіб та фізичних 2800 осіб;
  •  cуб`єктів середнього підприємництва юридичних 626 осіб та  фізичних 294 осіб.

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

становить:  2015 р. – 37 осіб та 9 місяців 2016 р. – 35 осіб.

         Частка малих та середніх підприємств у загальному  випуску продукції (робіт послуг) 58,2 %. 

         Частка надходжень від субєктів малого та середнього підприємництва до бюджетів всіх  рівнів  41,8 %.

         Із загальної кількості малих підприємств найбільшу питому вагу займають підприємства, задіяні в галузі сільського господарства 55,0 %.

         Питома вага підприємств торгівлі і громадського харчування в загальній кількості малих і середніх підприємств складає 13,0 %, інших галузей  – 32,0 %.

Частка малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції (робіт, послуг) займає 45,6 %. Так, згідно статистичних даних в 2015 році малими і середніми підприємствами району реалізовано продукції, виконано робіт та надано послуг на суму 152,7  млн. грн.

Кількість створених нових робочих місць у сфері малого і середнього підприємництва у 2015-2016 роках склала 467 одиниць. Це стало можливим, в основному, за рахунок фізичних осіб-підприємців.

Одним з дієвих шляхів розвитку підприємницької діяльності в сільській місцевості є фермерство. На території району здійснюють свою діяльність 70 фермерських господарств, в користуванні яких знаходиться 10,3 тис. га сільськогосподарських угідь. Сільськогосподарську продукцію виробляють також 8 господарських товариств та 14 приватних підприємств. У приватному секторі сільськогосподарську продукцію виробляють майже 15 тисяч господарств населення. Сільське господарство району орієнтоване на вирощування переважно зернових та технічних культур.

Всіма категоріями господарств в 2015 році вироблено валової продукції на загальну суму 382,0 млн. грн., в т.ч. продукції рослинництва – на суму 316,0 млн. грн., тваринництва – на суму 66,0 млн. грн. За дев’ять  місяців 2016 року (в порівняльних цінах) вироблено валової продукції на загальну суму  320 млн. грн., що на 18 відсотків більше відповідного періоду минулого року (з неї продукції рослинництва – 280 млн.грн, а тваринництва 50 млн.гривень). Індекс  виробництва продукції  рослинництва порівняно з січнем-вереснем  2015 р. становить 126 %, а тваринництва –100 %.

Не менш важливим напрямком у веденні підприємницької діяльності, зокрема, у сільському господарстві, є розвиток садівництва та виноградарства.

Виробництвом плодів і ягід на Могилів-Подільщині займаються різні категорії господарств, основними серед яких є сільськогосподарські підприємства, особисті селянські господарства та фермерські господарства. Проводиться збирання плодових культур (яблука, слива та ін.) із площі 3700 га, як по сільськогосподарських підприємствах, так і в приватному секторі (одноосібники землі для ОСГ та інші).

Малі і середні підприємства використовують здебільшого місцеві ресурси, міцніше прив’язані до місця свого розташування. Крім того, вони є значним джерелом поповнення місцевих бюджетів, беруть участь у спонсоруванні місцевих заходів та програм, будучи зацікавленими в економічному розвитку території, на якій вони знаходяться.

За 9 місяців 2016 року до місцевого бюджету від діяльності малого та середнього бізнесу надійшло коштів в сумі 22,2 млн. грн.( 115 % до минулого року та 59,4% до  податкових надходжень).

З метою започаткування підприємницької діяльності впродовж дії Програми 2015-2016 років були задіяні кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, а саме:

      Протягом 2015 року та січня-вересня 2016 року 5 осіб (1- учасник АТО, 2 - інваліди), що проживають у сільській місцевості, за сприяння служби зайнятості отримали виплату допомоги одноразово на загальну суму 131,2 тис.грн. і розпочали підприємницьку діяльність.

  • направлено на роботи в загальному 321 осібу в тому числі на громадські роботи 49 осіб  на суму 72,5 тис. грн.;
  • направлено на професійне навчання незайнятого населення 94 особи з числа безробітних.

            - компенсовано фактичних витрат у розмірі Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в 2015 році 46,2 тис.грн.  та за 9 місяців 2016 року  3,3 тис.грн.

           Протягом січня-вересня поточного року проведено 9 міні-ярмарків вакансій.

Упродовж дії Програми малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі на 2015-2016 роки з метою залучення інвестицій в економіку району здійснювалось наступне:

- проведено роботу щодо формування банку даних про вільні земельні ділянки, промислові майданчики, які на сьогоднішній день не використовуються. 16 паспортів загальною площею 130,38 га.  на вказані об¢єкти розроблені та розміщені на офіційному веб-сайті Могилів-Подільської райдержадміністрації.

 - поновлення бази даних вільних виробничих приміщень, вільних земельних ділянок;

 - забезпечення участі району у Міжнародному економічному форумі, а також виставках, семінарах, зустрічах.

        -  видано та оформлено адміністративніх послуг в кількості 2700. 

З метою підтримки розвитку підприємницької ініціативи у безробітних громадян, в Центрі зайнятості працює консультативний пункт з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

Проводиться робота щодо регулювання трудових відносин шляхом укладання колективних договорів. Станом на 1 жовтня 2016 року загальна кількість діючих колективних договорів складає 158, що становить 98,5% від загальної кількості підприємств.

В 2015 році пройшли повідомну реєстрацію 13 колективних договорів та 8 змін і доповнень до них. За 9 місяців 2016 року пройшли повідомну реєстрацію 16 колективних договорів. До кінця 2016 року очікується повідомна реєстрація ще 4-х колективних договорів (на 01.01.2017 р. - 20 колективних договорів).

Спеціалістами управління соціального захисту населення райдержадміністрації в 2016 році проведено 11 обстежень підприємств щодо дотримання законодавства про працю. Перевірено 4 підприємства району, за результатами перевірок внесені приписи про усунення порушень, складені адміністративні протоколи, які направленні до суду.

В управлінні Пенсійного фонду функціонує “Гаряча лінія” телефоного  зв´язку  для оперативного вирішення актуальних проблемних питань , що виникають перед підприємцями в процесі їх діяльності на номер якої надійшло за період 2015 року та 9 місяців 2016 року 362 дзвінки , та зал особистих  звернень громадян в який звернулись 3734 підприємці .

В приміщенні ОДПІ функціонує Центр обслуговування платників податків, який створено для надання широкого спектру якісних послуг в одному приміщенні, протягом звітного  періоду  проведено 98 сеансів телефонного зв¢язку «гаряча лінія» для суб¢єктів господарювання району.

 Районною державною адміністрацією проводяться спільні наради, круглі столи із залученням представників малого та середнього підприємництва, місцевих контролюючих органів з метою забезпечення інформованості суб’єктів господарювання, налагодження їх співпраці з місцевими контролюючими органами та органами місцевої виконавчої влади.

Суб’єкти підприємницької діяльності району приймали участі у роботі 286 районних та 4 обласних ярмарках з продажу населенню сільськогосподарської продукції та продуктів харчування вітчизняного виробництва.

В засобах масової інформації розміщуються публікації щодо розвитку малого та середнього бізнесу. До відома суб’єктів підприємницької діяльності доводиться інформація про внесення змін до чинного законодавства України, висвітлюються заходи, проведені за участю суб’єктів господарювання та пропозиції до участі у виставкових заходах.

Але, разом з тим, є ряд проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва, на подолання яких будуть спрямовані заходи Програми, а саме:

- недостатній рівень фінансової підтримки підприємницьких структур;

- ускладненість залучення фінансових ресурсів з ринкових джерел, жорсткі умови кредитування;

- низький рівень оплати праці у малому бізнесі.

За останні роки, темпи зростання кількості функціонуючих малих і середніх підприємств, через ряд труднощів в усіх напрямках, уповільнились. Фінансовий стан, в якому опинилась більша частина підприємств потребує стабільності. Тому створення розгорнутої і всебічної системи державної підтримки малого і середнього підприємництва є важливою умовою подальшого його розвитку.

 

                                                                                           

   Додаток    

Показники стану розвитку малого і середнього підприємництва

 

       Могилів-Подільський район

       Звітний період: ІІI квартал 2016 року.

№ з/п

Показник

 

1.

Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, одиниць

в т.ч.:

1458

суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

1420

суб'єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

38

2.

Чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього підприємництва, осіб, в т.ч.:

4112

у суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

3192

у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб – підприємців)

920

3.

Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), %

58,2%

4.

Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів, %

41,8%

5.

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць

70

Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими господарствами, тис. га

10,3

6.

Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, тренінгів, одиниць

21

7.

Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках Програми, осіб

194

 


Державні інформаційні ресурси