Могилів-Подільська районна державна (військова) адміністрація
офіційний сайт
28 Травня 2024 р.
Герб України Прапор України Режим високої контрастності

Виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі на 2015-2016 роки за І півріччя 2016 року

04 Серпня 2016 р.

Відомості про стан фінансування

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі на 2015-2016 роки

Могилів-Подільський район

Звітний період: II квартал 2016 року

№ з/п

Джерела фінансування

Затверджено коштів на 2015 рік, тис. грн..

Витрачено коштів, тис. грн..

у звітному періоді

з початку року

1.

Державний бюджет

-

-

-

2.

Місцевий бюджет

25,0

-

-

3.

Інші джерела (Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття)

50,0

-

-

 

Всього:

75,0 тис. грн..

-

-

Таблиця 2.

Структура фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі на 2015-2016 роки

Могилів-Подільський район

Звітний період: ІI квартал 2016 року

№ з/п

Назва заходу

Сума фактично витрачених коштів, тис. грн..

бюджетних

позабюджетних

1.

Організація участі району та суб’єктів підприємницької діяльності району в Інвестиційних ярмарках, економічних форумах, виставках (виготовлення буклетів,  брошур, планшетів  та інших матеріалів про район та його інвестиційну привабливість, розміщення інформації у виставковому каталозі)

-

-

2.

Забезпечити надання фінансової підтримки безробітним, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, для започаткування підприємницької діяльності

-

-

Таблиця 3.

Інформація про стан виконання заходів

Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015 – 2016 роки

 

Могилів-Подільський район

Звітний період: ІI квартал 2016 року

 

№ з/п

Зміст заходу

Стан виконання

Сума витрачених у звітному періоді коштів,

тис. грн..

Джерела фінансування

І. Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

1

Надання консультативних послуг для підприємців і початківців щодо основних аспектів започаткування та ведення підприємницької діяльності

     З метою підтримки розвитку підприємницької ініціативи у безробітних громадян, в Могилів-Подільському Центрі зайнятості працює консультативний пункт з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

-

За рахунок коштів виконавців

2

Розгляд актуальних проблем розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики на засіданнях районної ради підприємців

-

-

-

3

Аналіз ситуації в соціально-трудовій сфері на території району, стан справ з укладанням колективних договорів

З метою координації дій влади, профспілок та роботодавців у питаннях трудової діяльності та соціальної захищеності працівників укладено Угоду між районною державною адміністрацією, об’єднаннями роботодавців та районною координаційною Радою голів профспілкових комітетів Могилів-Подільського району.

Представники соціальних партнерів включені до складу комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати  та зайнятості населення, координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення району та ін. На засіданнях розглядаються проблемні питання, заслуховуються звіти керівників та спеціалістів  підприємств району.

Проводиться робота щодо регулювання трудових відносин шляхом укладання колективних договорів. Станом на 1 липня 2016 року загальна кількість діючих колективних договорів складає 158, що становить 98,5% від загальної кількості підприємств, де вони мають бути укладеними (160). Із загальної кількості укладених колективних договорів усі пройшли повідомну реєстрацію, під час якої до їх змісту вносились зауваження з питань дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, охорони праці, режиму праці та відпочинку, відсутності обов'язкових додатків до колективних договорів та ін. В І півріччі 2016 року пройшли повідомну реєстрацію 13 колективних договорів.

-

-

4

Здійснення моніторингу показників заробітної плати та своєчасності її виплати

Питання своєчасності виплати заробітної плати знаходиться на постійному контролі органів виконавчої влади.  Станом на 1 липня 2016 року заборгованість  із заробітної плати відсутня.

В І кварталі 2016 року номінальна заробітна плата штатних працівників району  становила 2467,0  грн., що більше проти показника за відповідний період минулого 2015 року (2163,0 грн.) на 304,0 грн. або 114,1%.  За оперативними даними середньомісячна заробітна плата в січні - травні 2016 року  в районі склала 2680,2 грн. В порівнянні до відповідного періоду попереднього року заробітна плата зросла на 165,1 грн. або 106,5% (2515,1 грн.).

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві в січні - травні 2016 року склала 2856,4 грн. За даними моніторингу рівень мінімальної заробітної плати, не нижче встановленого законодавством, запроваджено на усіх суб’єктах господарювання району.

-

-

5 Вивчення стану використання робочої сили Спеціалістами управління соціального захисту населення райдержадміністрації в 2016 році проведено 9 обстежень підприємств щодо дотримання законодавства про працю. Державним інспектором праці перевірено 3 підприємства району, за результатами перевірок внесені приписи про усунення порушень, складені адміністративні протоколи, які направленні до суду.
З метою стабілізації ситуації на ринку праці, в районі за рахунок усіх джерел фінансування протягом січня-травня 2016 року створено 118 робочих місць, або 45,4% від планового показника (260 робочих місць).
   

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

1

Організація участі району та суб’єктів підприємницької діяльності району в Інвестиційних ярмарках, економічних форумах, виставках (виготовлення буклетів, брошур, планшетів та інших матеріалів про район та його інвестиційну привабливість, розміщення інформації у виставковому каталозі)

Буклети, брошури, планшети та інші матеріали в II кварталі не виготовлялись.

-

 

2

Забезпечити надання фінансової підтримки безробітним, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, для започаткування підприємницької діяльності

Надано одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької  2  безробітним жителям району (1- учасник АТО, 1 - інвалід), які перебували на обліку у Центрі зайнятості.

39.3 тис. грн..

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення,

формування інфраструктури підтримки підприємництва

1

Забезпечити постійне поновлення інвестиційного порталу району

Всі пропозиції для залучення інвестицій в економіку Могилів-Подільського району розміщено на офіційному веб-сайті РДА та додатково оприлюднюються по мірі їх поновлення.

-

-

2

Забезпечення інформування суб’єктів підприємництва та надання практичної допомоги з питань державної реєстрації, ліцензування, оподаткування, ведення обліку та звітності

Інформування та надання практичної допомоги з питань державної реєстрації, оподаткування, ведення обліку та звітності суб’єктів підприємництва проводиться в повному обсязі шляхом розміщення в районних ЗМІ, на інформаційних стендах та роз¢яснення в ході семінарів і нарад.

 

-

В межах кошторису виконавців

3

Проведення телефонних сеансів зв’язку „гаряча лінія” для підприємців

В управлінні Пенсійного фонду та в ОДПІ забезпечено функціонування “Гарячої лінії” телефонного зв’язку для оперативного вирішення актуальних проблемних питань, що виникають перед підприємцями в процесі їх діяльності.

Протягом 3-х місяців поточного року проведено 328 сеансів телефонного зв¢язку «гаряча лінія» для суб¢єктів господарювання району

-

В межах кошторису виконавців

4

Проведення семінарів, нарад, круглих столів, зустрічей з керівництвом органів місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування з проблем розвитку малого і середнього підприємництва

Проведено 5 «круглих столів» з проблем розвитку малого і середнього підприємництва, 39 зборів - зустрічей з громадськістю, 31 семінар та практикум для платників податків - спд

-

В межах кошторису виконавців

ІV. Підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва

1

Створення та систематичне оновлення бази даних безробітних громадян, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, бажаючих займатися підприємницькою діяльністю

Міськрайонним центром зайнятості створено та постійно оновлюється база даних безробітних громадян, які перебувають у них на обліку та мають бажання займатись підприємницькою діяльністю

-

В межах кошторисних призначень

2

Стимулювання зростання зайнятості шляхом створення нових робочих місць з відшкодуванням компенсації витрат у розмірі Єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування за працевлаштування осіб, яким надано статус безробітного, на нові робочі місця

Протягом ІI кварталу  поточного року не було працевлаштування на новостворені робочі місця до роботодавців з компенсацією Єдиного соціального внеску

 

В межах кошторисних призначень

3

Проводити підготовку та перепідготовку незайнятого населення для роботи в малому та середньому бізнесі відповідно до переліку спеціальностей, які користуються попитом на ринку праці

За звітний період на перепідготовку  та підвищення кваліфікації в сфері малого та середнього бізнесу особи не направлялись за відсутності бажаючих.

 

-

В межах кошторисних призначень

4

Організація проведення у районі ярмарок вакансій.

Протягом січня-червня поточного року проведено 3 міні-ярмарків вакансій:

  • 28.03.2016 р. – міні - ярмарка ФГ Волд та ФГ Золотий колос;
  • 14.03.2016 р. – СТОВ Прогрес;
  • 16.01.2016 р. – ПП Серебрійське
  • 01.04.2016 р. - ПП«Дари садів»
  • 15.04. 2016 р. - ФГ «Ліна-М»
  • 01.06. 2016 р. - ФГ «Лан-Тропове», ФГ «Росинка»
  • 02.06.2016 р. – Могилів-Подільський ПАТ «Консервний завод»

-

В межах кошторисних призначень

 

Показники стану розвитку малого і середнього підприємництва

Могилів-Подільський район

Звітний період: ІІ квартал 2016 року

№ з/п

Показник

 

1.

Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, одиниць

в т.ч.:

1536

суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

1498

суб'єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

38

2.

Чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього підприємництва, осіб, в т.ч.:

4108

у суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб - підприємців)

2318

у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб – підприємців)

920

3.

Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), %

44%

4.

Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів, %

47%

5.

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць

79

Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими господарствами, тис. га

21,3

6.

Кількість навчальних закладів, одиниць, з них:

-

що здійснюють навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації за напрямами з основ ведення підприємницької діяльності

-

7.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, одиниць,з них:

 

бізнес-центри

-

бізнес-інкубатори

-

технопарки

-

небанківські установи (з них кредитні спілки)

-

фонди підтримки підприємництва (з них: регіональні фонди та фонди створені УФПП)

-

інші

-

8.

Кількість громадських об'єднань суб'єктів підприємництва, одиниць

 

9.

Кількість координаційних, галузевих рад

-

10.

Обсяг відшкодування відсотків за кредити, отримані для реалізації інвестиційних проектів, в рамках Програми, тис. грн.

-

11.

Кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць

-

12.

Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми, тис. грн.

-

13.

Кількість бізнес проектів профінансованих в рамках реалізації Програми, одиниць

-

14.

Залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти:

- загальні обсяги замовлень, тис. грн.;

- кількість замовлень, одиниць;

- відсоток до загальної кількості замовлень в регіоні, %

-

15.

Кількість безробітних, які отримали фахову підготовку у сфері здійснення та організації підприємницької діяльності, осіб

-

16.

Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів, тренінгів, одиниць

12

17.

Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках Програми, осіб

157

 

 


Державні інформаційні ресурси