Могилів-Подільська районна державна (військова) адміністрація
офіційний сайт
28 Травня 2024 р.
Герб України Прапор України Режим високої контрастності

Інформація про виконання Програми "Розвитку малого і середнього підприємництва у Могилів-Подільському районі на 2017-2021 роки" за 2017 рік

07 Травня 2018 р.

Протягом звітного періоду в результаті реалізації Програми забезпечено на районному рівні виконання законодавчих і нормативно-правових актів, спрямованих на активізацію розвитку підприємництва;

- проведено  науково-практичні конференції «День поля» із демонстрацією результатів  проведених дослідів  щодо оптимізації структури  вирощування  сільськогосподарських культур в грунтово - кліматичних умовах нашого району . Прийнято участь у роботі  4  науково-практичних конференцій за участю наукових співробітників НАНУ,  6  навчально-практичних семінарів, Днів поля по питаннях застосування інтенсивних технологій та впровадження інновацій в сільськогосподарському виробництві.

Інвестиційна підтримка :

   посадка  волоського горіха територія  Кремінської та Яришівської  сільських Рад, ТОВ "Український волоський горіх", прогнозні обсяги виробництва річні, потужність (од)- 360 га.,кількість робочих місць-60,вартість проекту 218000 тис.грн. стан готовності об´єкта станом на 31.12.2017 року- 65%;

   відновлення зрошувальної системи територія  Кремінської та Яришівської  сільських Рад, ТОВ"Український волоський горіх", прогнозні обсяги виробництва річні, потужність (од)-100 га., кількість робочих місць-20,

вартість проекту-4000 тис.грн., стан готовності об´єкта станом на 31.12.2017 року-50%;

комплекс по очистці  та  сушці  зерна

   ФГ «Золотий  колос», кількість робочих місць-2, вартість проекту-2000 тис.грн., стан готовності об´єкта станом на 31.12.2017 року-50%;

відновлення зрошувальної системи

   СТОВ «Прогрес» с.Суботівка,  потужність (од)-250 га. кількість робочих місць-2, вартість проекту-3000 тис.грн., стан готовності об´єкта станом на 31.12.2017 року-100%.

 З метою підтримки розвитку підприємницької ініціативи у безробітних громадян, в Могилів- Подільському Центрі зайнятості працює консультативний пункт з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

Протягом 2017 року 1 житель району, учасник АТО,  отримав одноразову виплату допомоги по безробіттю в сумі 19,7 тис.грн. для започаткування підприємницької діяльності.

Всі пропозиції для залучення інвестицій в економіку Могилів-Подільського району розміщено на офіційному веб-сайті РДА та додатково оприлюднюються по мірі їх поновлення.

 Інформування та надання практичної допомоги з питань державної реєстрації, оподаткування, ведення обліку та звітності суб’єктів підприємництва проводиться в повному обсязі шляхом розміщення в районних ЗМІ, на інформаційних стендах та роз´яснення в ході семінарів і нарад.

В управлінні Пенсійного фонду та в ОДПІ забезпечено функціонування “Гарячої лінії” телефонного зв’язку для оперативного вирішення актуальних проблемних питань, що виникають перед підприємцями в процесі їх діяльності.

Протягом  2017 року проведено 863 сеанси телефонного зв'язку «гаряча лінія» для суб´єктів господарювання району.

Проведено 17 «круглих столів» з проблем розвитку малого і середнього підприємництва, 54 зборів - зустрічей з громадськістю, 72 семінари та практикуми для платників податків – спд.

Міськрайонним центром зайнятості створено та постійно оновлюється база даних безробітних громадян, які перебувають у них на обліку та мають бажання займатись підприємницькою діяльністю.

Протягом  2017 року  було працевлаштовано 4 безробітних  на новостворені робочі місця до  1   роботодавця району  з компенсацією Єдиного соціального внеску;

- протягом 2017 року проведено 10 міні-ярмарків вакансій:

- 01.03.2017 р. – ТОВ Вендичанська цегла;

- 02.03.2017 р. – ФГ Агро-сад

- 03.03.2017 р. – СТОВ Агрокряж

- 17.03. 2017 р. – СТОВ Україна, СТОВ Мрія

- 30.03. 2017 р. – ПП Кургани

- 03.04.2017 р. – ПП Божедар-Агро

- 06.04.2017 р. – ФГ Ліна-М

- 01.06.2017 р. – ПП Дари садів

- 01.08.2017 р. – ДП Юрковецький спиртзавод

- 28.09.2017 р. – ТОВ Вендичанська цегла.

Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва  за 2017 рік складає 28103,1 тис. грн., або 49,4 % від загальних обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів.( 56863 тис.грн.)

Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів середнього підприємництва за 2017 рік складає 28760,8 тис. грн., або 50,5 % від загальних обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів. (56863 тис.грн.

Аналіз виконання  показників програми:

з/п

Назва показника

 

Од. виміру

Джерело інформації

Затверджено програмою

Виконано

Рівень виконання до затвердженого програмою (%)

1

2

3

4

5

6

7

Завдання програми

Показники продукту програми

1

Кількість діючих МСП(одиниць)

одиниць

Могилів – Подільська ОДПІ

1487

1223

82,3

2

Кількість діючих суб’єктів МСП на 10 тис. чол. населення

одиниць

Могилів – Подільська ОДПІ

449

374

83,3

3

Чисельність працюючих у субʼєктів МСП

осіб

Могилів – Подільська ОДПІ

4235

1317

31

4

Кількість фізичних осіб-підприємців

осіб

Могилів – Подільська ОДПІ

1105

865

78

Показники ефективності програми

1

Надходження до бюджетів всіх рівнів від субʼєктів МСП

тис.грн

Могилів – Подільська ОДПІ

31230,8

56863,0

180

Показник якості програми

1

Кількість створених робочих місць

одиниць

Управління соціального захисту населення РДА

270

262

97

Причиною  зменшення показників в порівняні до Прогами є закриття не діючих суб’єктів підприємництва у зв'язку із законодавчими змінами запровадженими з 01.01.2017 року.

 

Ряд проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва, на подолання яких будуть спрямовані заходи Програми, а саме:

- недостатній рівень фінансової підтримки підприємницьких структур;

- ускладненість залучення фінансових ресурсів з ринкових джерел, жорсткі умови кредитування;

- низький рівень оплати праці у малому бізнесі.

За останні роки, темпи зростання кількості функціонуючих малих і середніх підприємств, через ряд труднощів в усіх напрямках, уповільнились. Фінансовий стан, в якому опинилась більша частина підприємств потребує стабільності. Тому створення розгорнутої і всебічної системи державної підтримки малого і середнього підприємництва є важливою умовою подальшого його розвитку.

 


Державні інформаційні ресурси