Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
22 Квітня 2021 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Про затвердження Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в Могилів-Подільському районі на 2015 рік.

Про затвердження Плану заходів  щодо запобігання та протидії корупції в Могилів – Подільському районі на 2015  рік.

 Відповідно до статей 6, 39, 41, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 року № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 року № 647-р «Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції», розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 16.09.2014 року № 519 «Про додаткові заходи щодо запобігання й подолання корупції в місцевих органах виконавчої влади області»,  з метою реалізації державної політики запобігання та протидії корупції та попередження корупційних правопорушень в районі:
1.  Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії корупції в Могилів – Подільському районі на 2015 рік (надалі – План заходів), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, селищній та сільським радам:
2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.
2.2. Розробити та затвердити внутрішні плани заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2015 рік.
2.3. Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним, інформувати відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації про стан виконання Плану заходів для подальшого узагальнення.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Кучерука О. Г.

Голова  районної
     державної адміністрації                               О. І. Китасюк


 ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядження голови
  райдержадміністрації
  від  12.01. 2015 року № 4
    
ПЛАН
заходів щодо запобігання та протидії корупції
в Могилів - Подільському районі на 2015 рік

№п/п

Назва заходу

Виконавці

Термін виконання

1. Організаційні заходи

1.1

 Розробити та затвердити внутрішні плани заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2015 рік з урахуванням змін в антикорупційному законодавстві та місцевих умов і особливостей. Надати затверджені плани відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, селищна та сільські ради

До 05.02.2015 року

1.2

 Забезпечити функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації

Постійно

1.3

 Забезпечити виконання вимог наказу Міністерства фінансів України і Міністерства юстиції України від 20.05.2014 року № 586/784/5 «Про затвердження Порядку здійснення логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2014 року за № 581/25358

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції районної державної адміністрації

Протягом

2015 року

1.4

Своєчасно інформувати Вінницьку обласну державну адміністрацію про державних службовців органів  виконавчої влади, які звільнені у зв`язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення

Відділ організаційно-кадрової роботи  апарату районної державної адміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції районної державної адміністрації

Протягом

2015 року

1.5

Аналізувати скарги та  звернення громадян до  районної державної адміністрації, в яких вбачаються порушення державними службовцями антикорупційного законодавства. Отримані результати розглядати, з  відповідними практичними діями, висновками та рекомендаціями

Відділ організаційно-кадрової роботи  апарату районної державної адміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції районної державної адміністрації

Постійно

1.6

Організовувати спільну  антикорупційну роботу з органами місцевого самоврядування з питань попередження корупції, надавати методичну допомогу та  контролювати процес усунення виявлених недоліків

Відділ організаційно-кадрової роботи  апарату районної державної адміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції районної державної адміністрації

Постійно

1.7

Надавати районній державній адміністрації інформацію щодо організованих і проведених  антикорупційних заходів

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, селищна та сільські ради

Щоквартально до 05 числа наступного за кварталом місяця

1.8

Забезпечити своєчасне подання відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації звітів про декларування доходів державних службовців за 2014 рік

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

Протягом

 2015 року

1.9

Забезпечити своєчасне подання Вінницькій обласній державній адміністрації звітів про декларування доходів державних службовців за 2014 рік

Відділ організаційно-кадрової роботи  апарату районної державної адміністрації

Протягом

2015 року

1.10

Забезпечити оприлюднення у засобах масової інформації  матеріалів, пов’язаних з антикорупційною діяльністю районної державної адміністрації, висвітлювати факти корупційних діянь, вчинені державними службовцями та своєчасно інформувати громадськість щодо застосування до правопорушників відповідних  адміністративних заходів в рубриці «Прозорість влади»

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції районної державної адміністрації

Протягом

2015 року

1.11

Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів районної державної адміністрації

Загальний відділ та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації

Постійно

1.12

Забезпечення дотримання у повному обсязі виконання планів-графіків підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації

Постійно

1.13

 Проводити експертизу нормативно-правових актів, що визначають повноваження місцевих органів виконавчої влади, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних із виконанням функцій держави, з метою унеможливлення виникнення конфлікту інтересів та передбачати порядок і шляхи врегулювання конфлікту інтересів

Головний спеціаліст з юридично-правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції районної державної адміністрації

Постійно

1.14

Всебічне вивчення кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, проведення ретельної спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації,

структурні підрозділи районної державної адміністрації

Постійно

1.15

Суворе дотримання встановлених чинним законодавством вимог при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців, стажування, атестації, просуванні по службі, формуванні кадрового резерву, присвоєнні чергових рангів

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, Конкурсна комісія, структурні підрозділи районної державної адміністрації

Постійно

2. Превентивні антикорупційні заходи

2.1

Надавати пропозиції щодо заслуховування на нарадах у  голови районної державної адміністрації звітів  керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації про запобігання та протидію корупції

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації

Протягом

2015 року

2.2

Удосконалювати існуючі та працювати над створенням нових додаткових внутрішніх механізмів контролю, що сприятимуть запобіганню та  виявленню корупційних правопорушень

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

Протягом

2015 року

2.3

Брати участь у проведенні службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення  причин та  умов, що сприяли порушенню  державними службовцями антикорупційного законодавства (зокрема – розв`язання  конфлікту  інтересів)

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції районної державної адміністрації

Протягом

2015 року

(при потребі)

2.4

Проводити, залучаючи громадські  (неурядові організації), конференції, засідання за  «круглим  столом», прес-конференції, зустрічі із представниками органів  державної влади з метою формування в суспільстві  негативного ставлення до будь-яких корупційних проявів

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи  апарату районної державної адміністрації, головний спеціаліст з юридично-правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації

Постійно

3. Здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних

 коштів та державного майна

3.1

Розглядати на колегіях і службових нарадах питання щодо  попередження правопорушень і зловживань у бюджетній сфері. За результатами розгляду, визначати  посадовим особам конкретні заходи і доручення, які будуть спрямовані на усунення недоліків

Відділ організаційно-кадрової роботи  апарату районної державної адміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації

Постійно

3.2

Забезпечити контроль за діяльністю посадових осіб під час укладення договорів на закупівлі за рахунок бюджетних коштів, надання (погодження) дозволів, в тому числі в питаннях здійснення підприємницької діяльності, виготовлення технічної документації, оренди, відведення, надання у власність земельних ділянок, нерухомих об’єктів тощо

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

Постійно

4. Підвищення рівня правової освіти з питань попередження

та профілактики корупційних проявів

4.1

Проводити прямі телефонні лінії на тему: «Суспільство проти корупції» за участю керівників державних органів влади та забезпечити висвітлення відповідної інформації на офіційному веб-сайті і в засобах масової інформації

Відділ організаційно-кадрової роботи  апарату районної державної адміністрації, відділ формаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації,

Щомісяця (остання середа місяця з 11 до 12 години)

4.2

Регулярно проводити навчання, а також спеціальні семінари і тренінги з питань запобігання та протидії корупції,  поглиблювати  антикорупційні знання та підвищувати правову культуру і свідомість державних службовців

Відділ організаційно-кадрової роботи  апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації

Протягом

2015 року

4.3

При проведенні єдиних днів інформування населення,  висвітлювати правові і практичні аспекти найбільш актуальних  проблем боротьби з корупцією

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації

Постійно

4.4

Формувати у  державних службовців усвідомлення про важливість  і  відповідальність державної служби, роз`яснювати  їм  правову  відповідальність за корупційні  правопорушення,  інформувати про основні  положення українського та міжнародного  законодавства щодо протидії корупції

Відділ організаційно-кадрової роботи  апарату районної державної адміністрації, головний спеціаліст з питань юридично - правового забезпечення апарату районної державної адміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації

Постійно

 

Державні інформаційні ресурси