Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
16 Жовтня 2018 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

ДОВІДКА про організацію роботи із зверненнями громадян в Могилів-Подільській районній державній адміністрації за I півріччя 2017 року

ДОВІДКА про організацію роботи із зверненнями громадян в Могилів-Подільській районній державній адміністрації за I півріччя 2017 року

            На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», в Могилів-Подільській районній державній адміністрації забезпечено дотримання вимог законодавства України про звернення громадян. В райдержадміністрації в наявності нормативно-правова база, яка регламентує організацію роботи із зверненнями громадян. Реєстрація письмових та усних звернень громадян в райдержадміністрації здійснюється в комп’ютерній програмі системи «Lotus».

           Відповідно до ст..22 Закону України «Про звернення громадян», п.1, ст..6 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та п.6,7 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» видано розпорядження голови райдержадміністрації від 14.03.2017 року № 65 «Про затвердження графіків особистого прийому громадян та особистого виїзного прийому громадян головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації». Графіки про організацію особистого прийому громадян та графіки особистого виїзного прийому громадян головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації надіслано виконкомам місцевих рад. Виконання затвердженого графіку особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації дотримується без порушень.

           Всі звернення, що надходять до райдержадміністрації, розглядаються керівництвом та надаються відповідні доручення виконавцям. Автори звернень завжди повідомляються про результати розгляду.

           На адресу районної державної адміністрації протягом I півріччя  2017 року надійшло 89 звернень, що в порівняні з відповідним періодом 2016 року (165 звернень) – зменшення на 76 одиниць або на 53%. У структурі звернень, що надійшли до районної державної адміністрації загалом домінують заяви, що становить 99,9% від загальної кількості звернень.

           Аналізуючи зміст звернень, слід зазначити, що найбільш актуальними питаннями протягом I півріччя 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом  2016 року продовжують залишатися наступні питання:

 

Тематичні групи актуальних питань

2017 рік

2016 рік

Абсолютне відхилення

Соціального захисту

45

117

-72

Аграрної політики та земельних відносин

10

17

-7

Питання освіти

6

3

+3

           Найбільше у зверненнях громадян у I півріччі  2017 року порушувалися питання соціального захисту 45 одиниць (50 % від загальної кількості), в порівнянні із показником 2016 року кількість звернень зменшилась  на 72 одиниці або 61%.

            Як свідчить аналіз найчастіше піднімаються питання надання матеріальної допомоги; отримання соціальних виплат, субсидій; надання роз’яснення з приводу пільг.

            Друге місце за кількістю звернень займають питання аграрної політики і земельних відносин – 10 одиниць (11% від загальної кількості), в порівнянні із показником 2016 року кількість звернень зменшилась на 7 одиниць.

           Трійку найбільш поширених груп питань, що зустрічаються у зверненнях громадян, замикають питання  освіти, їхня кількість в даному періоді становить 6 одиниць або 7%, кількість цих питань в порівнянні з 2016 роком збільшилась на 3 одиниці або 25 %.

          Щодо категорії заявників, то 19 % від загальної кількості або 17 звернень на адресу районної державної адміністрації склали звернення від найменш соціально захищених категорій громадян – членів багатодітних сімей, одиноких матерів, учасників бойових дій та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, особливої уваги з боку органів влади щодо задоволення їхніх повсякденних запитів та життєвих потреб. Кількість громадян цих категорій, які звернулися до районної державної адміністрації протягом I півріччя 2017 року збільшилась на 9 одиниць у порівнянні з 2016 роком. Керівництво району тримає під особистим контролем розгляд звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому зазначеної вище категорії громадян. 

          З метою вирішення питань, порушених у зверненнях, керівництвом районної державної адміністрації здійснюються заходи вишукуються можливості для надання допомоги, як фінансової, матеріальної, так і у вигляді різноманітної правової консультації, інформаційно - роз’яснювальної роботи.

         Могилів-Подільською райдержадміністрацією забезпечено виконання вимог вищезазначеного Указу Президента України щодо проведення нарад, семінарів, засідань колегій з питань звернень громадян. Так, в I півріччі 2017  року проводились наради, семінар-навчання із головами та секретарями сільської та селищної рад, начальниками структурних підрозділів райдержадміністрації на яких розглядались питання дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

           У райдержадміністрації запроваджено оприлюднення через засоби масової інформації матеріалів, що стосуються організації роботи із зверненнями громадян.

           На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації окремою сторінкою розміщена інформація щодо звернень громадян, а саме: аналітичні матеріали на вказану тематику, графіки прийомів, та інші узагальнені відомості про організацію роботи із зверненнями громадян.

            В райдержадміністрації щоденно з 8:00 до 17:00 працює телефон «Гаряча лінія». Щомісячно в голови райдержадміністрації та щотижнево на апаратних нарадах розглядаються проблемні питання, що пов’язані з розглядом звернень.

           На всі звернення громадянам надаються вичерпні відповіді, як керівництвом райдержадміністрації, так і галузевими спеціалістами структурних підрозділів райдержадміністрації.

       Загалом робота районної державної адміністрації за I півріччя 2017 року в частині розгляду звернень громадян була спрямована на забезпечення всебічного, якісного і кваліфікованого розгляду порушених громадянами питань.

 

Начальник загального відділу та роботи із зверненнями громадян                                   Колеснік О.О.

апарату райдержадміністрації                                                                                                                                               

Державні інформаційні ресурси