Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
01 Жовтня 2020 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Про оголошення проведення добору з призначення на вакантну посаду державної служби шляхом проведення співбесіди з кандидатами та укладення контракту про проходження державної служби/20.08

20 Серпня 2020 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника апарату

Могилів-Подільської районної

державної адміністрації

                                                                                                             від 20.08.2020 № 55 -к

                                                                                                         

ОГОЛОШЕННЯ

про добір на період дії карантину

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст з питань персоналу апарату Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області

Категорія посади – «В»

Посадові обов’язки

Забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом та державної служби апарату державної адміністрації та здійснення контролю за додержанням законодавства про державну службу, про працю.

Організовує роботу щодо розробки структури районної державної адміністрації та приймає участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.

Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівництва районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань управління персоналом та вносить пропозиції з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту.

Бере участь у розробці посадових інструкцій державних службовців апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права, які затверджує керівник апарату районної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, які затверджує голова районної державної адміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням , обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.

Здійснює документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний та кількісний склад державних службовців, а також керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

Готує аналітичні, інформаційні матеріали з питань, які належать до його компетенції, питань державної служби і нагород, що розглядаються керівником райдержадміністрації.

Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації  без статусу юридичної особи публічного права та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300 грн, оплата праці здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше двох місяців після відміни карантину.

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду (далі – добір), подає через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву на участь у доборі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за встановленою формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

 

2) резюме за встановленою формою згідно з додатком 2 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

         -    прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

  • число, місяць і рік народження; реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
  • підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
  • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, визначеними в оголошенні;
  1. заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація для участі у доборі подається до

 25 серпня 2020 року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

 Крижанівська Олена Олександрівна

 Контактний телефон  (04337)6-22-70,

  067 5845018

 Адреса електронної пошти:

 mogpodkadru@vin.gov.ua

Вимоги

1.

Освіта

Наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра. 

2.

Досвід роботи

Досвід роботи не потребує.

 

3

Володіння державною мовою

Володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

 


Державні інформаційні ресурси