Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
21 Січня 2021 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Про оголошення проведення добору з призначення на вакантну посаду державної служби шляхом проведення співбесіди з кандидатами та укладення контракту про проходження державної служби на період дії кара

13 Липня 2020 р.

            Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» та Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року  № 290, у зв’язку з винятковою необхідністю призначення на вакантну посаду категорії «Б».

Могилів – Подільська районна державна адміністрація повідомляє  про оголошення  конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – завідувача сектору з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації, державного реєстратора, на період дії карантину шляхом укладання контракту про проходження державної служби та до дня визначення переможця конкурсного відбору відповідно до законодавства, оголошений наказом в.о.керівника апарату Могилів – Подільської районної державної адміністрації від 13.07.2020 року № 46 – к та розміщеного 13.07.2020 року на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби.

                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ в.о. керівника апарату

Могилів-Подільської районної

державної адміністрації 

від 13.07.2020 №46-к

                                                                                                        

ОГОЛОШЕННЯ

про добір на період дії карантину

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Завідувач сектору з питань надання адміністра-тивних послуг та державної реєстрації, держав- ний реєстратор Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області

Категорія посади – «Б»

Посадові обов’язки

Забезпечення реалізації державної політики з питань надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

Здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно та їх обтяження:

-встановлення відповідності заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутності суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

- здійснення перевірки документів на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

- формування за допомогою Державного реєстру прав документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав та реєстраційних справ у паперовій формі;

-здійснення інших повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Здійснення контролю за дотриманням підлеглими працівниками законодавства у сфері державної реєстрації

Здійснення заходів по збереженню комерційної таємниці, інформації про громадян, що стала йому відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенню

Звітування перед головою районної державної адміністрації щодо виконання покладених на сектор завдань з питань державної реєстрації та вносить пропозиції з питань вдосконалення та підвищення ефективності державної реєстрації працівниками сектору

Забезпечення розгляду звернень народних депутатів, громадян та запитів на публічну інформацію з питань державної реєстрації

Проведення особистого прийому громадян

Здійснення  методичного керівництва роботою сектору

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6100 грн, оплата праці здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше двох місяців після відміни карантину

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду (далі – добір), подає через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву на участь у доборі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за встановленою формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок);

 

2) резюме за встановленою формою згідно з додатком 2 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

         -    прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

  • число, місяць і рік народження; реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
  • підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
  • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, визначеними в оголошенні;
  1. заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

Інформація для участі у доборі подається до

 17-00 16  липня 2020 року через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

 Луцик Таїсія Миколаївна

 Контактний телефон

 (04337)6-22-70

 067 2500037

 Адреса електронної пошти:

 mogpodkadru@vin.gov.ua

Вимоги

1.

Освіта

 Вища,  ступінь не нижче магістра, за спеціальністю правознавство

2.

Досвід роботи

      досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року;

стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року;

успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації).

 

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

Не потребує

 


Державні інформаційні ресурси