Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
22 Квітня 2021 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувача сектору з питань персоналу апарату Могилів-Подільської РДА

26 Березня 2021 р.

Наказ № 116-к від 25.03.2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника апарату

Могилів-Подільської районної

державної адміністрації

від 25 березня 2021 р. №116-к

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - завідувача сектору з питань персоналу апарату Могилів-Подільської районної державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Завідувач сектору з питань персоналу апарату районної державної адміністрації:

здійснює керівництво діяльністю сектору, координує і контролює діяльність працівників сектору;

 

організовує планування роботи сектору та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

 

забезпечує планування службової кар’єри державних службовців районної державної адміністрації, а також навчання працівників;

 

розподіляє обов‘язки між працівниками сектору;

 

розробляє посадові інструкції працівників районної державної адміністрації, а також забезпечує своєчасність внесення до них змін;

 

забезпечує дотримання працівниками районної державної адміністрації правил внутрішнього службового розпорядку, виконавської дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби;

 

забезпечує складання графіків щорічних відпусток працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації без статусу юридичної особи публічного права;

 

забезпечує  зберігання та облік трудових книжок та особових справ працівників;

 

здійснює участь у проведенні спеціальної перевірки відомостей осіб, що претендують  на виконання функцій держави;

 

бере участь у формуванні та систематичному оновленні особових справ державних службовців, що зберігаються у секторі;

 

надає методичну допомогу з питань кадрової роботи;

 

за дорученням керівництва бере участь у перевірці стану кадрової роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації;

 

веде облік військовослужбовців апарату районної державної адміністрації

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6100,00грн., надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017р.№15 «Питання оплати праці працівників державних органів (із змінами)

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду (далі – добір), подає через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС(career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі за встановленою формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів Українивід 12 лютого 2020 р. № 98), далі- Порядок;

2) резюме за встановленою формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

   - прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

   - реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

    - підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

     - підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

      -   відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності ), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовується заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних навичок, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо)

Інформація для участі у конкурсі подається до 17 год. 00 хв. 02 квітня 2021 року

 

Додаткові (необов’язкові документи)

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність)

копія трудової книжки (у разі наявності);

копія військово-облікового документу (для військовозобов’язаних);

копія реєстраційного номера фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер).

 

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

06 квітня 2021 року о 10 год.

 

м. Могилів-Подільський, вул. площа Шевченка, 1, кабінет № 15, Могилів-Подільська районна державна адміністрація (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

м. Могилів-Подільський, вул. площа Шевченка, 1, кабінет № 15, Могилів-Подільська районна державна адміністрація (проведення  співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Шевчук Наталія Володимирівна

Контактний телефон (04337) 6-34-21,

Адреса електронної пошти: mogpodkadru@vin.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

Вища, ступінь не нижче магістра

 

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, не менше одного року

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Управління персоналом

-           делегування та управління результатами;

-           управління мотивацією;

-           наставництво та розвиток талантів;

-           стимулювання командної роботи та співробітництва

2.

Ефективність координації з іншими

  • здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
  •  уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
  • здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль

 

3.

Аналітичні здібності

  •  здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
  • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
  • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

 

4.

Відповідальність

  • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
  • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
  • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституції України;

Закону України “Про державну службу”;

Закону України “Про запобігання корупції”

та іншого законодавства    

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Кодексу законів про працю України;

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про очищення влади»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

Закону України «Про відпустки»


Державні інформаційні ресурси