Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
22 Квітня 2021 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника фінансового відділу Могилів-Подільської районної державної адміністрації

24 Березня 2021 р.

Розпорядження № 55-рк від 23.03.2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО:

        розпорядження голови

           Могилів-Подільської районної

          державної адміністрації

               від 23 березня 2021 р. № 55-рк

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б»  –   начальника  фінансового відділу 

Могилів – Подільської районної державної адміністрації

 

Загальні умови

 Посадові обов’язки

     Начальник фінансового відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

     визначає ступінь відповідальності працівників відділу, координує   і   контролює їх   діяльність ;

     організовує   планування   роботи   відділу  та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

     розробляє посадові інструкції працівників відділу, а також забезпечує своєчасність внесення до них змін;

     забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку, виконавської дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;

адміністрації;

      розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання відділу;

     має право розпоряджатися рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

      затверджує  розпис доходів і видатків районного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період;

      забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

      видає в межах своєї компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням;

      забезпечує своєчасну та якісну підготовку нормативно  - правових актів, прогнозних показників на відповідний період.

Умови оплати праці

посадовий оклад - 7400,00 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017р. №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі призначення на вакантну посаду, подає через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, в якому обов’язково зазначається така інформація:

  • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
  • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
  • підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
  • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

 

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 30 березня

2021 р.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби;

копія трудової книжки (у разі наявності);

копія військово-облікового документу (для військовозобов’язаних);

копія реєстраційного номера фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер).

 

Дата  і час початку проведення тестування кандидатів.

 

 

 

Місце або спосіб проведення тестування

 

Місце або спосіб проведення співбесіди

 1 квітня 2021 року о 13год.00хв.

приміщення Могилів – Подільської районної державної адміністрації (м. Могилів – Подільський, пл. Шевченка, 1, каб. № 15) 

 

приміщення Могилів – Подільської районної державної адміністрації, м. Могилів – Подільський, пл. Шевченка, 1, каб. №15, за фізичної присутності кандидата

 

приміщення Могилів – Подільської районної державної адміністрації, м. Могилів – Подільський, пл. Шевченка, 1, каб. №15, за фізичної присутності кандидата

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Косенко Наталія Миколаївна тел. (04337) 6-26-76, адреса електронної пошти: mogpodkadru@vin.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за спеціальністю «Фінанси», «Облік і аудит»

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

ефективне формування та управління процесами

2.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки i прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов'язання, чітко їx дотримуватись i виконувати

3.

Управління конфліктами

орієнтація на припинення конфліктної ситуації, вибір оптимальної стратегії розв’язання конфлікту;

спрямування на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об’єктивне обговорення проблемних питань;

керування своїми емоціями, розуміння емоцій учасників; орієнтація на запобігання конфліктних ситуацій

4.

Комунікація та взаємодія

вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

вміння публічно виступати перед аудиторією;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5.

Цифрова грамотність

вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;    

вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння  перевіряти надійність джерел i достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі,  захищати особисті та конфіденційні дані;   

вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

 здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції та іншого законодавства    

2

Знання законодавства у сфері

         Бюджетний Кодекс України

       

 

 

3.

Організаційне, аналітично-методичне, інформаційне забезпечення діяльності фінансового відділу з питань, що належать до

 компетенції відділу

здійснення  контролю за строками виконання наказів, розпоряджень та  доручень вищих органів влади;  планів роботи відділу; за вчасним  наданням відповідей на запити, звернення тощо; організаційно-технічне, документальне та інформаційно-технічне забезпечення діяльності відділу, підготовка проектів  розпоряджень, рішень сесій районної ради, листів по запитам, клопотанням, зверненням тощо з питань, що стосуються діяльності відділу і належать до його повноважень

 

 

 


Державні інформаційні ресурси