Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
28 Жовтня 2021 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу правового забезпечення апарату Могилів-Подільської районної державної адміністрації

23 Червня 2021 р.

Наказ №161-к від 22 червня 2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника апарату

 Могилів-Подільської районної

державної адміністрації

                          від 22 червня 2021 р. №161-к

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу правового забезпечення

апарату Могилів-Подільської районної державної адміністрації

 

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

Начальник відділу правового забезпечення  апарату районної державної адміністрації:

організовує роботу із здійснення правового забезпечення роботи районної державної адміністрації та надає методичну та іншу практичну допомогу з правових питань на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів посадовими особами під час виконання покладених завдань і функціональних обов’язків.

здійснює представництво інтересів районної державної адміністрації та посадових осіб у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань та (або) спорів.

забезпечує надання безоплатної первинної правової допомоги;

здійснює керівництво та організацію роботи відділу;

забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на відділ та здійснює контроль за виконанням працівниками відділу посадових обов’язків; дотриманням правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проєкти відповідних рішень.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7400,00 грн., оплата праці здійснюється відповідно до Закону України «Про

державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017р.№15 «Питання оплати праці працівників державних органів (зі змінами)

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі з призначення на вакантну посаду, подає через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі за встановленою формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98), далі- Порядок;

2) резюме за встановленою формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

   - прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

   - реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

    - підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

     - підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

      - відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу;

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовується заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних навичок, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

Інформація для участі у конкурсі подається до 17 год. 00 хв. 29 червня 2021 року

 

Додаткові (необов’язкові документи)

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність)

копія трудової книжки (у разі наявності);

копія військово-облікового документу (для військовозобов’язаних);

копія реєстраційного номера фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер).

 

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

30 червня 2021 року о 14.00 год.

 

Могилів-Подільський, вул. площа Шевченка, 1, кабінет № 15, Могилів-Подільська районна державна адміністрація (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

м. Могилів-Подільський, вул. площа Шевченка, 1, кабінет № 15, Могилів-Подільська районна державна адміністрація (проведення  співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Лісецька Лідія Миколаївна

Контактний телефон (04337) 6-22-70,

Адреса електронної пошти: mogpodkadru@vin.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче  магістра (спеціаліста) галузі знань «Правознавство»

 

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного  року

 

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність координації з іншими

  • здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
  •  уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій.

 

2.

Аналітичні здібності

  •  здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
  • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
  • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації.

 

3.

Відповідальність

  • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
  • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
  • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

 

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства           

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про оренду землі»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Земельного кодексу України;

Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263;  

0Порядку здійснення правової експертизи проєктів розпоряджень районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації, керівників управлінь та  відділів апарату районної державної адміністрації та ведення претензійно – позовної роботи.

           

 


Державні інформаційні ресурси