Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
14 Серпня 2020 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»-завідувача сектору з питань персоналу апарату районної державної адміністрації

05 Лютого 2019 р.

    Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 246 (зі змінами):

    Могилів – Подільська районна державна адміністрація повідомляє  про оголошення  конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» – завідувача сектору з питань персоналу апарату районної державної адміністрації, оголошений наказом керівника апарату Могилів – Подільської районної державної адміністрації від 04.02.2019 року № 9 – к та розміщеного 04.02.2019 року на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби .           

    Додатками до розпорядження є Вимоги до кандидатів.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                  Наказ керівника апарату

                                                                                                  районної державної адміністрації

                                                                                                  від  04.02.2019 року  № 9 – к

 

 УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  категорії «Б»  -  завідувача сектору з питань персоналу

апарату Могилів-Подільської районної державної адміністрації

Вінницька область, м. Могилів-Подільський, пл. Шевченка, 1

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Організовує роботу та здійснює керівництво сектором.                                                                                              2. Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань персоналу, трудових відносин та державної служби.

3. Вносить пропозиції голові та керівнику державної служби районної державної адміністрації з питань персоналу та кадрового менеджменту.

4. Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови та керівника державної служби районної державної адміністрації з питань персоналу.

5. Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців районної державної адміністрації, які затверджує голова та керівник державної служби районної державної адміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

6. Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.

7. Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в районній державній адміністрації та вносить відповідні пропозиції голові та керівнику державної служби районної державної адміністрації.

8. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

9. Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

10. Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу.

11. За дорученням голови та керівника державної служби районної державної адміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в районній державній адміністрації.

12. Разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації:

- організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

- опрацьовує штатний розпис;

- спільно з сектором фінансового забезпечення апарату районної державної адміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу;

- забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

- організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді.

13. Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців районної державної адміністрації.

14. Здійснює планування професійного навчання державних службовців.

15. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби.

16. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

17. Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців.

18. Надає консультативну допомогу з питань персоналу керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації.

19. Обчислює стаж роботи та державної служби.

20. Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю.

21. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

22. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку, посадовими інструкціями та іншими документами.

23. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу районної державної адміністрації.

24. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років.

25. Формує графік відпусток персоналу, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік.

26. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників районної державної адміністрації.

27. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника.

28. Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності.

29. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

30. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в районній державній адміністрації, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи.

31. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ.

32. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у районній державній адміністрації, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих організаціях, якщо ці функції не покладено на іншого працівника.

33. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань персоналу.

34. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 5300 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг -  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року № 15.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх  подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка;

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік,

7. Оригінал посвідчення атестації щодо  вільного володіння державною мовою.

8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

 

Документи приймаються з 08:00 до 17:00 год. по 20 лютого 2019 року за адресою: 24000, м. Могилів-Подільський, вул. площа Шевченка, 1, кабінет № 23.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Могилів-Подільський, вул. площа Шевченка, 1, кабінет № 15 25 лютого 2019 року о 10:00 год.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Семенова Леся Валентинівна

(04337) 68008 

 mogpodkadru@vin.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою

 Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

1) володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача;

2) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет;

3) знання сучасних технологій з електронного урядування.

2.

Необхідні ділові якості

 

1) аналітичні здібності;

2) навички управління;

3) лідерські якості;

4) організаторські здібності;

5) стресостійкість;

6) вміння визначати пріоритети;

7) вміння аргументовано доводити власну точку зору;

8) уміння працювати в команді.

3.

Необхідні особистісні якості

1) відповідальність;

2) інноваційність;

3) дисциплінованість;

4 ) ініціативність;

5) емоційна стабільність;

6) комунікабельність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

 1) Конституція України; 
 2) Закон України  “Про державну службу”; 
 3) Закон України  “Про запобігання корупції”  

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 1) Закон України «Про відпустки»;

2) Кодекс Законів про працю України ;

 3) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

  

 

 

 


Державні інформаційні ресурси