Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
26 Лютого 2020 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

ВИМОГИ до проєктів, які приймаються до участі у сімнадцятому обласному Конкурсі проєктів розвитку територіальних громад

14 Лютого 2020 р.

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

У Конкурсі беруть участь проєкти, розроблені та подані місцевими радами Вінницької області (далі – учасники), зокрема:

- І категорія – сільськими радами, які не входять до складу об’єднаних територіальних громад;

- ІІ категорія – селищними, міськими радами міст районного значення, які не входять до складу об’єднаних територіальних громад;

- ІІІ категорія – міськими радами міст обласного значення, органами місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районними радами;

- ІV категорія – спільні проєкти, розроблені декількома органами місцевого самоврядування на основі договору про спільну діяльність (проєкти міжмуніципального співробітництва). 

Заяви щодо проєктів, поданих учасниками, приймаються для розгляду Конкурсною радою тільки у випадку їх реєстрації в установленому порядку. Заяви щодо проєктів, які не відповідають вимогам по оформленню, не містять повний комплект документів і додатків, не зареєстровані в онлайн-режимі або мають інші порушення чинних вимог, залишаються без розгляду.

 

ГРАНИЧНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ ТА ВИМОГИ ДО ВЛАСНОГО ВНЕСКУ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

 

Граничні обсяги співфінансування та величина власного внеску учасника конкурсу для 4-х категорій учасників конкурсу становить, відповідно:

- І категорія – обсяг співфінансування – до 100 тис грн, власний внесок – не менше 25% від загального бюджету проєкту;

- ІІ категорія – обсяг співфінансування – до 150 тис грн, власний внесок – не менше 25% від загального бюджету проєкту;

- ІІІ категорія – обсяг співфінансування – до 250 тис грн, власний внесок – не менше 50% від загального бюджету проєкту;

- ІV категорія – обсяг співфінансування – до 400 тис грн, власний внесок – не менше 50% від загального бюджету проєкту.

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СІМНАДЦЯТОГО ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  У 2020 РОЦІ

 

1. Підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями.

2. Збереження історико-культурної та духовної спадщини.

3. Розвиток спортивної та туристичної інфраструктури населених пунктів.

4. Впровадження енерго- та ресурсоощадних технологій на обєктах комунальної власності та ОСББ, в тому числі проведення енергетичних обстежень будівель комунальної власності з підготовкою відповідного звіту з енергоаудиту та формуванням енергопаспорту будівлі за умови отримання позитивного висновку Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації.

5. Модернізація мереж вуличного освітлення.

6. Розбудова інфраструктури із забезпеченням функціонування Центрів безпеки (пожежно-рятувальні підрозділи, пункти громадської безпеки).

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРОЄКТУ

 

Проєкт має передбачати:

§ розробку нових підходів до вирішення питань місцевого значення на території відповідного села селища, міста, району та області; 

§ реалізацію пріоритетних цілей та завдань Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року;

§ здійснення окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких має суттєво вплинути на поліпшення життєдіяльності певної територіальної громади, об’єднаної територіальної громади або сукупності територіальних громад;

§ підвищення рівня безпосередньої участі жителів громади, громадських організацій та інших зацікавлених сторін у місцевому самоврядуванні;

§ використання сучасних управлінських технологій;

§ створення стійких механізмів співпраці влада-громадськість-бізнес;

§ фінансування з місцевого бюджету, обласного бюджету (фонду Конкурсу) та організаціями-партнерами. 

 

ПЛАНУВАННЯ КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ

 

Кошторис видатків на реалізацію проєкту з фонду Конкурсу може передбачати кошти виключно на закупівлю необхідних матеріалів і обладнання. Співфінансування проєкту з боку учасника конкурсу та/або організацій партнерів може передбачати кошти для:

- отримання кваліфікованої експертної допомоги зі спеціалізованих питань (юридичних, майнових, фінансових, спеціальних, технічних, тощо);

- розробки проєктної та технічної документації;

- здійснення організаційно-технічних заходів (придбання оргтехніки, випуск газет та презентаційних матеріалів) та придбання технічного устаткування, тощо.

 

 

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА

ПІДГОТОВКИ ПРОЄКТУ ДЛЯ УЧАСТІ В ОБЛАСНОМУ КОНКУРСІ

ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

 

Аплікаційна форма, розроблена з врахуванням Положення про сімнадцятий обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад та визначає структуру і послідовність викладу змістовної частини проєкту, формулює вимоги до нього. Заяви, у яких не дотримані стандартні вимоги, не реєструються і не допускаються до участі у Конкурсі. Змінювати форму аплікаційної заяви та додатків забороняється.

Мета аплікаційної форми проєкту — стандартизувати форму заяви, що дозволить Виконавчому адміністратору Конкурсу ефективно проводити експертну оцінку проєкту. Основним завданням аплікаційної форми є вміння розробника заяви відобразити ті складові його змісту, які у своїй сукупності обґрунтовують актуальність проблеми, її відповідність напрямам діяльності, які передбачені обласним конкурсом проєктів розвитку територіальних громад.

Заява для участі в конкурсі має містити такий комплект документів:  

1) Заява.

2) Реєстраційна картка проєкту.

3) Зміст з зазначенням сторінок.

4) Аплікаційна форма проєкту.

5) Додаток 1 – Загальний бюджет проєкту. До Бюджету додаються документи, що підтверджують обґрунтування статей видатків.

6) Додаток 2 – Очікувані джерела фінансування.

7) Додаток 3 – Протокол про наміри спільної реалізації проєкту. Протоколів може бути кілька – відповідно до кількості партнерів або один спільний.

8) Додаток 4 – Інформація про організацію – партнера. Інформацій може бути декілька – відповідно до кількості партнерів.

9) Додаток 5 – Резюме учасника проєкту чи резюме представника організації–партнера. Резюме може бути декілька – відповідно до кількості партнерів. 

10) Інші додатки в разі необхідності.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ

 

- Усі документи подаються на Конкурс у двох примірниках в паперовому вигляді та в електронному вигляді.

- Заява та додатки надруковані українською мовою, шрифт Times New Roman, розмір 14, поля – ліве 2 см, верх, низ і праве – 1,5 см, відступ на абзац – 1 см, міжрядковий інтервал одинарний. Нумерація проєкту повинна бути наскрізна.

- Заява надрукована на стандартних листах офісного паперу білого кольору формату А4 з одностороннім друком.

- Заява підшита або в папку-швидкозшивач, або сегрегатор.

- Заява та всі додатки оформлені у відповідності до зразків та містять інформацію щодо всіх поставлених питань.

- У заяві під назвою проєкту вказати коротко напрям використання коштів та повну назву об’єкту, на якому будуть виконуватись роботи. 

- Наявність документів, що підтверджують обґрунтування статей бюджету - проєктно-кошторисна документація (за наявності), комерційні пропозиції, прайси і т.і., які надаються як додаток до бюджету.

- Наявність обов’язкових додатків №1 - №6, оформлених відповідно до зразків та рекомендацій згідно з формами, що додаються.

- В разі необхідності надати додаткові матеріали до заяви – рекомендаційні листи, фото, та таке інше, які оформлюються як додатки в кінці заяви.

- Обов’язкова наявність електронної пошти у заявника та керівника проєкту для ефективної комунікації з Виконавчим адміністратором Конкурсу та надання звітності. 

 
 
 
 
 
 

Державні інформаційні ресурси