Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
19 Лютого 2020 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Умови призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

06 Листопада 2019 р.

Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються згідно Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженного постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. №558.

        Відповідно до зазначеної постанови право на призначення щомісячної виплати мають непрацюючі громадяни, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

        Для призначення компенсації заявнику потрібно подати такі документи.                                    

заяву про згоду надавати соціальні послуги;

паспорт, що посвідчує особу;

висновок лікарсько-консультативної комісії медичної установи про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

копію трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та останнє місце роботи.

 Крім того, подається заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

      Особа, яка потребує надання соціальних послуг або її законний представник (у разі визнання цієї особи недієздатною) подає:

        - заяву про необхідність надання соціальних послуг

  - паспорт, що посвідчує особу;

  - копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

  - висновок лікарсько-консультаційної комісії медичної установи про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які,згідно з довідкою до акту огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду).

         Компенсація призначається в таких розмірах :

 • 15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи;
 • 10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю.
 • 7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю ІІІ групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

        Разом з тим слід відзначити, що є ряд підстав, передбачених чинним законодавством, за наявності яких компенсація за надання соціальних послуг не призначається, а саме :

 • у разі, коли фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

   -  державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.»

     -  надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб;

     -  відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

 • фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;
 • фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;
 • самозайнятим особам;
 • фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
 • фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

           Компенсація призначається на наступні періоди:

 • на час встановлення групи інвалідності – особам з інвалідністю І групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;
 • на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

      Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

        Якщо особа, якій надавались соціальні послуги, за висновком органу медико-соціальної експертизи вже не потребує постійного стороннього догляду, виплата компенсації припиняється з дня, що настає за тим, з якого ця особа згідно з висновком втратила необхідність такого догляду.

            Фізична особа, яка надає соціальні послуги, у разі досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або настання інвалідності, зобов’язана в десятиденний строк повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, який призначив компенсацію. Компенсація виплачується такій фізичній особі у новому розмірі з дня виповнення пенсійного віку та встановлення інвалідності, якщо вона в цей період надавала соціальні послуги.

        Продовження виплати компенсації у зв’язку із закінченням строку надання соціальних послуг фізичною особою або необхідністю отримання соціальних послуг особою, яка їх потребує, здійснюється на підставі поданої заяви разом із новим висновком лікарсько-консультаційної комісії і оформляється рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення в установленому порядку.    

 Управління  соціального  захисту населення  районної державної адміністрації здійснює контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги.

Фізичні особи, які одержують компенсацію, зобов’язані повідомити структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, що призначають ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення та виплати.      

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном «гарячої лінії» 6-61-09 або безпосередньо в управлінні соціального захисту населення Могилів-Подільської районної державної адміністрації за адресою: м.Могилів – Подільський, вул. Володимирська, 18.

 

Управління соціального захисту населення


Державні інформаційні ресурси