Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
28 Жовтня 2021 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Гендерна рівність в Україні

11 Грудня 2015 р.

В умовах становлення та розвитку незалежної суверенної української держави перед суспільством постає ряд важливих проблем, які потребують переосмислення багатьох традиційних схем, що на сьогоднішній день втратили свою актуальність.

Однією з таких проблем є забезпечення рівних прав і свобод громадян України та ліквідація усіх форм дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі і за ознакою статі, що є важливою умовою розбудови нової демократичної держави. Відповідно до нових поглядів на процес розвитку суспільства рівність чоловіків і жінок визначається міжнародними організаціями ключовим елементом людського розвитку, оскільки жінки та чоловіки нероздільно пов’язані одне з одним та суспільством через родинні зв’язки, відносини, ролі та відповідальності.

Одним із проявів диференціації суспільства є ґендерна нерівність, яка обумовлює різні можливості реалізації своїх прав чоловіками і жінками у структурі влади, сфері освіти та зайнятості, доходу, власності та у багатьох інших сферах життєдіяльності людини. Ґендерні перетворення в Україні збіглися з загальними процесами перебудови та реформування всієї системи  політичного, економічного та соціального життя країни. Всі ці перетворення, які відбуваються в країні суттєво впливають на ґендерні процеси.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Значним кроком у напряму ґендерного розвитку нашої держави, було прийняття Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» метою якого є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України.

Інформація про ґендерне співвідношення

серед депутатів місцевих рад в Могилів-Подільському районі у 2015 році

 

Голови рад

Заступники голів рад

Депутати

 

чол.

жін.

чол.

жін.

чол.

жін.

Обласна рада

-

-

-

-

-

-

Районні ради

1

0

1

0

30

4

Міські ради

-

-

-

-

-

-

 

Сільські ради

 

19

 

8

 

1

 

26

 

149

 

197

Селищні ради

1

0

0

1

6

12

 

Завідувач сектору у справах сім’ї

та молоді райдержадміністрації                                             Ю.В. ЯЦУК


Державні інформаційні ресурси