Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
22 Квітня 2021 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Умови проведення конкурсу на заняття вакантної посади державної служби категорії "Б" - заступника начальника управління, начальника відділу з призначення державних соціальних допомог

19 Березня 2021 р.

Затверджено                                                                                                 наказ управління соціального  захисту населення

Могилів-Подільської райдержадміністрації

                                                                              18 березня 2021р. №34

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника управління, начальника відділу з призначення державних соціальних допомог №4 (Ямпіль) управління соціального захисту населення Могилів-Подільської районної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво діяльністю управління у порядку делегованих йому начальником управління повноважень.

  Здійснює керівництво відділом з призначення державних соціальних допомог №4 (Ямпіль).

 Координує роботу віддалених структурних підрозділів з призначення державних соціальних допомог, соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю та головних спеціалістів з програмного забезпечення №3 (Чернівці) і №4 (Ямпіль) управління соціального захисту населення Могилів-Подільської районної державної адміністрації.

 Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи управління щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері управління.

 Забезпечує дотримання чинного законодавства щодо призначення державних допомог та компенсацій.

 Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, програм, що належать до компетенції управління  в межах наданих йому повноважень.                         

 Контролює виконання нормативно-правових актів, розпоряджень (наказів) міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади в межах делегованих йому повноважень і компетенції.

 Забезпечує призначення державних соціальних допомог за Єдиною заявою, впровадження єдиної технології прийому громадян.

 Забезпечує вчасне призначення державних соціальних допомог та компенсацій згідно чинного законодавства.

 Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення.

 Організовує роботу з розгляду спеціалістами управління  звернень громадян, громадських об'єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями.

 Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.    

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6600 гривень

Відповідно до Закону України «Про державну службу» надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожен календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу

Надбавка за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби (career.gov.ua)  таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах, визначених в умовах конкурсу, та на керівних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Державні службовці, які працюють в управлінні та бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Документи приймаються до до 17 год. 00 хв.

25 березня 2021р.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування,  співбесіди та розв’язання ситуаційних завдань

 31 березня 2021 року о 10 год. 00 хв.

 

каб.13, вул.Володимирська, б.18, м.Могилів-  Подільський Вінницька область (за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Приймак Леся Володимирівна

 0968449396

 mogpodrupszn@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

-

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

Вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності

Здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

   2

Впровадження змін

Здатність впроваджувати інноваційні рішення

Рішучість та орієнтованість на результат

Вміння оцінювати ефективність впроваджених змін

   3

Аналітичні здібності

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності

   4

Якісне виконання поставлених завдань

Чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

Комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

Розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

 

 

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;
Закон України “Про державну службу”;
Закон України “Про запобігання корупції” та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

 Закони України:

 «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

 «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»

 «Про соціальні послуги»

«Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту»

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

«Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

«Про соціальний захист дітей війни»

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

 «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

 та підзаконні нрмативно-правові акти

 «Про захист персональних даних»


Державні інформаційні ресурси