Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
16 Жовтня 2018 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

ОГОЛОШЕННЯ Про оголошення проведення конкурсу

02 Березня2018

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 246:

Могилів – Подільська районна державна адміністрація повідомляє  про оголошення  конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» – головного спеціаліста сектору фінансового забезпечення апарату райдержадміністрації, оголошений розпорядженням голови Могилів – Подільської районної державної адміністрації від 27.02.2018 року № 14- -рк, головного спеціаліста сектору з питань персоналу апарату райдержадміністрації, оголошений розпорядженням голови Могилів – Подільської районної державної адміністрації від 27.02.2018 року № 15 -рк,  та розміщених 28.02.2018  року на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби .

           

Додатками до розпорядження є Вимоги до кандидатів.

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      Наказ керівника апарату

                                                                                                      райдержадміністрації

                                                                                                      від  27.02.2018 року  № 14-рк

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  категорії «В»  -  головного спеціаліста сектору фінансового забезпечення

апарату Могилів-Подільської районної державної адміністрації

Вінницька область, м. Могилів-Подільський, пл. Шевченка, 1

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст:

- виконує роботу на певній ділянці бухгалтерського обліку щодо обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності тощо.

- здійснює касові операції, пов'язані з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей.

- складає відповідні звіти, здійснює облік та контроль за рухом бланків звітності.

- обліковує розрахунки з підзвітними особами.

- готує розпорядження, що стосуються ведення бухгалтерського обліку в апараті райдержадміністрації.

- надає довідки про складові заробітної плати працівникам апарату райдержадміністрації.

- заміщає завідувача сектору фінансового забезпечення-головного бухгалтера апарату райдержадміністрації на час його відсутності.

Умови оплати праці

Відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 4100,00 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх  подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, щодо не застосування заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" та згода на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5) Заповнена особова картка встановленого зразка;

6) Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік,

7) Оригінал посвідчення атестації щодо  вільного володіння державною мовою

 

Термін прийняття документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Національного агентства України з питань державної служби. Документи приймаються до 17:00 год. 15 березня 2018 року за адресою: 24000, м. Могилів-Подільський, вул. площа Шевченка, 1, кабінет № 23.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Могилів-Подільський, вул. площа Шевченка, 1, кабінет № 15

20 березня 2018 року о 10:00 год.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мокій Євгенія Миколаївна

(04337) 68008 , 0979023628    mogpodkadru@vin.gov.ua

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

 Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

 Ефективність роботи з законодавчою базою

 Здатність ефективно узагальнювати інформацію. Здатність встановлювати логічні взаємозв’язки. Здатність робити коректні висновки.

2.

 Якісне виконання  поставлених завдань

 Здатність розуміти суть поставленого завдання. Здатність виконати завдання у встановлений строк. Здатність контролювати якість отриманого результату.

3.

  1.  Розвинені комунікативні навички

 Вміння чітко та зрозуміло формулювати свою точку зору з використанням різних форм (письмово, усно) і способів комунікації, вміння публічно виступати, проводити обґрунтування, збалансовуючи різні позиції, точки зору, давати кваліфіковані консультації щодо методів та конкретних процедур.

4.

Особистісні

риси

 - відповідальність і пунктуальність;

 - системність і самостійність в роботі;

 - уважність до деталей;

 - наполегливість;

 - вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: 

- Конституції України; 
- Закону України  “Про державну службу”; 
- Закону України  “Про запобігання корупції”  

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

 1) Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;

 2) Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

3) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

 4) законодавчі акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

3.

 Вміння використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення

 Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office, знання сучасних технологій, вміння користуватись оргтехнікою.

   

 

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      Наказ керівника апарату

                                                                                                      райдержадміністрації

                                                                                                      від  27.02.2018 року  № 15-рк

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  категорії «В»  -  головного спеціаліста сектору з питань персоналу

апарату Могилів-Подільської районної державної адміністрації

Вінницька область, м. Могилів-Подільський, пл. Шевченка, 1

Загальні умови

Посадові обов’язки

 1) здійснює контроль за веденням діловодства, щодо роботи з персоналом, зберігання документів і справ у секторі з питань персоналу апарату райдержадміністрації. Забезпечує упорядкування документів у секторі відповідно до номенклатури справ;

 2) здійснює ведення та облік особових справ працівників апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, голови, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації;

 3) здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок, особових справ (особових карток) працівників апарату райдержадміністрації;

 4) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

 5) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті райдержадміністрації;

 6) відповідає за організацію складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

 7) ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

 8) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

 9) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації;

 10) бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з питань роботи з персоналом у сфері органів виконавчої влади;

 11) аналізує практику застосування законодавчих і нормативних актів з питань проведення державної кадрової політики за напрямами своєї діяльності, готує пропозиції щодо її поліпшення та подає їх в установленому порядку керівництвом;

 12) надає методичну допомогу службам управління персоналу структурних підрозділів райдержадміністрації з питань, що належать до його компетенції;

 13) готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів керівника апарату райдержадміністрації з питань, пов'язаних з виконанням посадових обов'язків;

 14) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

 15) обчислює стаж роботи державної служби;

 16) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

 17) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу державного органу;

 18) формує графік відпусток персоналу державного органу, готує проекти розпорядчих документів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

 19) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

 20) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

 21) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копію розпорядчого документа про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

 22) вивчає, аналізує зміни у законодавстві про працю та законодавстві з питань державної служби.

 

Умови оплати праці

Відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 4100,00 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу"

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх  подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій повідомляється, щодо не застосування заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" та згода на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка;

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік,

7. Оригінал посвідчення атестації щодо  вільного володіння державною мовою

 

Термін прийняття документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Національного агентства України з питань державної служби. Документи приймаються до 17:00 год. 15 березня 2018 року за адресою: 24000, м. Могилів-Подільський, вул. площа Шевченка, 1, кабінет № 23.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Могилів-Подільський, вул. площа Шевченка, 1, кабінет № 15 20 березня 2018 року о 14:00 год.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Мокій Євгенія Миколаївна

(04337) 68008 , 0979023628  

 mogpodkadru@vin.gov.ua

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

 Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність роботи з законодавчою базою

Здатність ефективно узагальнювати інформацію. Здатність встановлювати логічні взаємозв’язки. Здатність робити коректні висновки.

2.

Якісне виконання  поставлених завдань

 1) вміння працювати з інформацією;

 2) вміння вирішувати комплексні завдання;

 3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати.

 

3.

Командна робота та взаємодія

 

 1) вміння працювати в команді;

 2) вміння ефективної координації з іншими.

 

4.

Особистісні

риси

 - відповідальність;

 - системність і самостійність в роботі;

 - уважність до деталей;

 - орієнтація на саморозвиток.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

 1) Конституція України; 
 2) Закон України  “Про державну службу”; 
 3) Закон України  “Про запобігання корупції”  

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

  1) Закон України «Про відпустки»;

 2) Кодекс Законів про працю України ;

3) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

 4) інші нормативно-правові акти, які стосуються проходження державної служби та трудових відносин.

 

3.

Технічні вміння

 

 Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення

       
 

                                               


Державні інформаційні ресурси