Могилів-Подільська районна державна адміністрація
Офіційний сайт
01 Жовтня 2020 р.
Герб України Прапор України Версія сайту для людей з обмеженими можливостями

Могилів-Подільська районна державна адміністрація оголошує конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів

07 Вересня 2020 р.

Могилів-Подільська районна державна адміністрація оголошує  конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів  на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Могилів-Подільського району

 

Об’єктом конкурсу є надання права підприємству (організації) здійснювати функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів  на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Могилів-Подільського району.

Подати документи та отримати необхідну інформацію можна за адресою м. Могилів-Подільський, площа Шевченка, 1, другий поверх, каб.18, відділ відділу  інфраструктури, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації, тел.6-24-11, з 8-00 год до 16-00 год з понеділка по п’ятницю.

Кінцевий термін приймання документів для участі в конкурсі 07 жовтня 2020 року включно.

Конкурс відбудеться о 10:00 год. 17 жовтня 2020 р. у залі засідань Могилів-Подільської районної державної адміністрації, 3 поверх,  пл.Шевченка,1.

 

УМОВИ

конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів  на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Могилів-Подільського району

 

  1. Загальна частина

 

1. Ці Умови розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081(зі змінами).

 

2. Метою проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Могилів-Подільського району (далі – Конкурс) є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення Конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Могилів-Подільського району.

 

3. На робочий орган покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов Конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями Конкурсу.

 

4. Організатором Конкурсу є Могилів-Подільська районна державна адміністрація (далі - Організатор).

 

5. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведених в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

 

ІІ. Вимоги до претендентів

 

1. У Конкурсі беруть участь підприємства (організації), що мають фахівців і досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень у відповідності до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» (далі – Претенденти).

 

2. Не допускаються до участі в Конкурсі підприємства (організації), які:

 

надають послуги з перевезень;

 

провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень;

 

представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

ІІІ. Порядок підготовки до проведення Конкурсу

 

1. Для підготовки та проведення Конкурсу утворюється конкурсний комітет з визначення робочого органу (далі – Конкурсний комітет), склад якого затверджується Організатором.

 

2. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку Конкурсу Організатор розміщує на офіційному веб-сайті оголошення про проведення Конкурсу, в якому визначаються:

 

умови Конкурсу;

 

телефон для довідок;

 

строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у Конкурсі;

 

місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.

 

  1. З метою участі у Конкурсі претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:

1). заяву про участь у конкурсі за зразком згідно з додатком;

2). копію статуту (положення);

3). довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості з податкових платежів та відрахувань до державних цільових фондів;

4). копію договору оренди чи свідоцтва про право власності на приміщення;
5). довідку, про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;

6). довідку, яка підтверджує відповідність та наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту, у тому числі фінансиста, юриста, та досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, а також копії документів, що підтверджують освітньо – кваліфікаційний рівень;
7). довідку з територіального управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
8). довідку у довільній формі щодо відсутності рішень господарського суду про порушення справи про банкрутство.

  1. Копії документів повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.

Претендент подає документи у закритому конверті (пакеті), на якому зазначається його назва, адреса й найменування об’єкта конкурсу, з поміткою “Заява на участь у конкурсі на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Могилів-Подільського району».

5. Подані на Конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету у журналі обліку вхідної кореспонденції. Документи, що надійшли після встановленого строку не приймаються.

 

6. Документи, подані не в повному обсязі не реєструються і повертаються претенденту на доопрацювання з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь у Конкурсі виправляються протягом трьох календарних днів та подаються повторно.

 

7. Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від претендентів.

 

8. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

 

IV. Умови проведення Конкурсу

 

1. Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить Конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

 

2. Переможцем Конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає цим Умовам

 

3. Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу, у тому числі голови або його заступника, відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

 

4. Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом в десятиденний термін, який підписують всі члени конкурсного комітету, які взяли участь у голосуванні.

 

5. Переможець Конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

 

6. З переможцем Конкурсу Організатор укладає договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між Організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

 

V. Розгляд спорів

 

1. У разі порушення цих Умов особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до Організатора. Скарга може бути подана не пізніше 30 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету.

 

2. Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень Організатор скасовує рішення конкурсного комітету. Відповідь скаржнику надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання скарги.

 

3. Скарги, що надійшли з порушенням установленого терміну, не розглядаються.

 

4. Неврегульовані Організатором спори розв’язуються в установленому чинним законодавством України порядку.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                       розпорядження голови 

районної державної адміністрації

від ______2020р. № ____

(пункт 3)

 

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів  на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Могилів-Подільського району

 

 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами) та оголошення Могилів-Подільської районної державної адміністрації від ___________2020  року,

претендую на одержання права здійснювати функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсів з перевезення пасажирів  на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Могилів-Подільського району.

 

 

Претендент

 

______________________________________________________________________

                                               (повна назва підприємства, установи, організації)

Ідентифікаційний код юридичної особи___________________________

 

Керівник підприємства_______________________________________________________

                                                      (прізвище, ім’я та по батькові)

Телефон_________________________________

 

Контактна особа ___________________________________________________________

                                        (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

 

Місцезнаходження юридичної особи:___________________________________________

                                                        (область, район, місто, вулиця, будинок)

 

 

__________________________________________________________________________

 

На умовах, затверджених розпорядженням голови районної державної адміністрації від ___ ___________20_ року № ___, згоден взяти участь у конкурсі.

Зобов’язуюсь виконувати умови конкурсу, вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність суб’єктів господарювання у галузі автомобільного транспорту.

Підтверджую, що послуги з перевезень не надаю; діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень не проваджу; інтереси окремих автомобільних перевізників не представляю.

 

До заяви додаю:

2). копію статуту (положення);

3). довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості з податкових платежів та відрахувань до державних цільових фондів;

4). копію договору оренди чи свідоцтва про право власності на приміщення;
5). довідку, про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;

6). довідку, яка підтверджує відповідність та наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту, у тому числі фінансиста, юриста, та досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, а також копії документів, що підтверджують освітньо – кваліфікаційний рівень;
7). довідку з територіального управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
8). довідку у довільній формі щодо відсутності рішень господарського суду про порушення справи про банкрутство.

 

 

 

 

 

"___"_____________20____ р

 

 

 

 

 

МП                                                (підпис)                            (прізвище та ініціали)


Державні інформаційні ресурси